Laipni lūdzam Latvijas tiesu portālā!

Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir pilnveidota elektronisko dokumentu aprite, kā rezultātā vairāku tiesvedības dokumentu veidlapas ir pieejamas elektroniski portālā www.tiesas.lv  sadaļā „E-pakalpojumi”. Tiesu administrācija norāda, ka uz šo brīdi Elektroniskās veidlapas nav iesniedzamas tiesā elektroniski! Veidlapas iespējams lejupielādēt un aizpildītas iesniegt tiesā drukātā formātā. 

Portālā ir pieejams arī nodevu kalkulators, ar kura palīdzību ir iespējams aprēķināt izmaksas (valsts nodevas apmēru), kas saistītas ar dokumentu iesniegšanu tiesā.

Portālā ir nodrošināta anonimizētu tiesu nolēmumu meklēšanas iespēja. Anonimizētos tiesu nolēmumus var atlasīt pēc dažādiem parametriem: lietas numura, tiesu iestādes, lietas veida, u.c. Atlasīto nolēmumu lietotājs var atvērt un apskatīt  tiešsaistē, kā arī saglabāt.

Aktualitātes

 • Svinīgo solījumu nodos jaunā tiesnese

  Šodien, 23.04.2014., valsts prezidentam Andrim Bērziņam jaunā tiesnese nodos tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu).

  Darbu tiesneša amatā uzsāks  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Agnese Zemmere.

  Apsveicam uzsākot pildīt tiesneša darba pienākumus!

 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas paziņojums

  Apsūdzētais Žak Malaki Ben Miruan, dz.21.08.1988, atrašanās vieta nav zināma, tiek aicināts ierasties Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā līdz 2014.gada 6.maijam, Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 2.stāvā, 209.kabinetā, apelācijas protesta tulkojuma saņemšanai par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneša Viestura Gaidukēviča 2013.gada 4.jūlija spriedumu krimināllietā Nr.11829003513, Žaka Malaki Ben Miruān (Jack Malaki Marwan) dzimis 1988.gada 21.augustā, Sīrijas Arābu Republikas pilsonis, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas.

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 11.aprīlī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisija izskatīs vienu privātpersonas iesniegumu par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, kā arī viena advokātu biroja informāciju par vienu no tiesnešiem.

  Komisijas sēdē tiks spriests par vadlīniju izstrādi komunikācijai ar masu medijiem – par Komisijas pārstāvju un advokātu tikšanos vadlīniju projekta apspriešanā un iespēju iesaistīt izstrādes procesā Tieslietu padomi.

  Sēdē tiks izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu” un iespējamie risinājumi šo rekomendāciju izpildei.

  Komisija spriedīs par mājas lapā atspoguļojamās informācijas par Komisijas sēdēs lemto uzlabošanu.

 • Darbu Siguldas tiesā beidz tiesas priekšsēdētāja Sarmīte Inberga

  31.martā pēdējā darba diena bija Siguldas tiesas priekšsēdētājai Sarmītei Inbergai. Saeima viņu atbrīvojusi no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Tiesnese dodas pensijā.

  Par tiesnesi Rīgas rajona tautas tiesas Siguldas pastāvīgajā sesijā S. Inberga tika  ievēlēta 1982.gada 20.jūnijā un atkārtoti 1987.gada 21.jūnijā. 1993.gada 9.decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja S.Inbergu par Rīgas rajona Siguldas tiesas tiesnesi.

  2002.gada 1.jūlijā ar tieslietu ministra rīkojumu S.Inberga tika iecelta par Siguldas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, ar 2005.gada 1.jūliju un atkārtoti ar 2010.gada 1.jūliju Siguldas tiesas priekšsēdētāja amatā.

  „Sirsnīgu paldies par būtisku ieguldījumu tiesu sistēmas darbā un tiesas darba nodrošināšanā”, saka Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

  2014.gada 17.janvārī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu atzinumu. Ar tieslietu ministra rīkojumu 2008.gadā tiesnesei S.Inbergai piešķirts Tieslietu ministrijas Goda diploms par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu.


 • Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneša amata kandidāti uzsāk stažēšanos

  Šā gada 17. martā stažēšanos uzsākuši divpadsmit rajonu (pilsētu) tiesnešu kandidāti, kuri pieteikušies un izvirzīti tiesneša amatam – Tukuma rajona tiesā, Dobeles rajona tiesā, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas rajona tiesā.

   

Doties uz aktualitāšu sadaļu