Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi

Šeit lasāmi latviski tulkoti Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumi un lēmumi:

Bērziņš pret Latviju Nr.25147/07 - ECT spriedums 25.02.2014.

A.K pret Latviju Nr.33011/08 - ECT spriedums 24.06.2014.

Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju Nr.71243/01 - ECT spriedums (taisnīga atlīdzība) 25.03.2014.

Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju Nr.71243/01 - ECT sprieduma būtība 25.10.2012.

Ternovskis pret Latviju Nr.33637/02 - ECT spriedums 29.04.2014.

L.H. pret Latviju Nr. 52019/07 - ECT spriedums 29.07.2014.

VEISS pret Latviju Nr. 15152/12 - ECT spriedums 28.01.2014.

DF pret Latviju Nr. 11160/07 - ECT spriedums 29.10.2013.

ČISTJAKOVS pret Latviju Nr.67275/01 - ECT spriedums 08.05.2007.

BANNIKOV pret Latviju Nr.19279/03 - ECT spriedums 11.09.2013.

X pret Latviju Nr.27853/09 - ECT spriedums 26.11.2013.doc

HOLODENKO pret Latviju Nr. 17215/07 - ECT spriedums 04.11.2013.doc

GRIMAILOVS pret Latviju Nr. 6087/03 - ECT spriedums 25.06.2013.doc

RAUDEVS pret Latviju Nr. 24086/03 - ECT spriedums 17.12.2013.doc

SOROKINS un SOROKINA pret Latviju Nr. 45476/04 - ECT spriedums 28.08.2013.doc

SVIPSTA pret Latviju Nr. 66820/01 - ECT spriedums 09.06.2006.doc

TIMOFEJEVI pret Latviju Nr. 45393/04 - ECT spriedums 29.04.2013.doc

ČUPRAKOVS pret Latviju Nr. 8543/04 - ECT_spriedums 18.03.2013.doc

BALTIŅŠ pret Latviju Nr. 25282/07 - ECT spriedums 08.01.2013.doc

BEIERE pret Latviju Nr.30954/05 – ECT spriedums 29.11.2011.doc

DMITRIJEVS pret Latviju Nr. 37467/04 - ECT spriedums 02.01.2013.doc

MITKUS pret Latviju Nr. 7259/03 - ECT spriedums 02.01.2013.doc

PETRIKS pret Latviju Nr. 19619/03 - ECT spriedums 04.03.2013.doc

SAVIČS pret Latviju Nr. 17892/03 - ECT spriedums 27.02.2013.doc

VOVRUŠKO pret Latviju Nr. 11065/02 - ECT spriedums 11.03.2013.doc

MIHAILOVS pret Latviju Nr. 35939/10 - ECT spriedums 22.04.2013.doc

NAGLA pret Latviju Nr. 73469/10 - ECT spriedums 16.07.2013.doc

MIROĻUBOVS un citi pret Latviju Nr. 798/05 - ECT spriedums 15.12.2009.doc

Pārējie ECT spriedumi un lēmumi pieejami LR Augstākās tiesas mājas lapā