Dobeles rajona tiesa

Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Adrese: Muldavas iela 16, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr.: 63722573, 27844264

Fakss: 63725171

e-pasts: dobele@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Dzidra Pričina, tālr.: 63707324

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00