Jelgavas tiesa

Tiesu apgabals: Zemgales tiesu apgabals

Adrese: Dambja iela 12, Jelgava, LV-3008

Tālr.: 63022075, 63025525

Fakss: 63027831

e-pasts: jelgava@tiesas.lv

Persona sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem: Sanita Grinšpone, tālr.: 63029744

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8:30 – 18:00
Otrdienās no plkst. 8.30 – 17:00
Trešdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Ceturtdienās no plkst. 8:30 – 17:00
Piektdienās no plkst. 8:30 – 16:00

Maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa lietas pieņem tiesas darba laikā no 8:00 - 12:00. Tālr.: 63082566