Rīgas apgabaltiesa

Tiesu apgabals: Rīgas tiesu apgabals

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088211, 67088262

Fakss: 67088270 

e-pasts: riga.apgabals@tiesas.lv

Civillietu tiesu kolēģijas kanceleja:

Adrese: Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Tālr.: 67088242, 67088204, 67088286, 67088210

Fakss: 67088280

e-pasts: riga.apgabals.cl@tiesas.lv

Krimināllietu tiesu kolēģijas kanceleja:

Adrese: Abrenes iela3, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67077274, 67077284, 67077227, 67077225

Fakss: 67077275

e-pasts: riga.apgabals.kl@tiesas.lv

Tālrunis sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem - 67088261.

Rīgas apgabaltiesā esošās informācijas izsniegšanas kārtība - RAT.doc

Tiesas konsultanti: Ārija Kalniņa, tālr.: 67088223
Inga Zārberga, tālr.: 67036798
Zanda Lāne, tālr.: 67088286
Maija Magena, tālr.: 67077274

Darba laiks:
Pimdienās no plkst.8.30 līdz 18.00
Otrdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Trešdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00
Piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00

Dokumentu iesniegšana 223.kab. (Brīvības bulvāris 34).


Apmeklētāju pieņemšana katra mēneša otrajā pirmdienā:

Brīvības bulvāris 34
Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja p.i. Ilze Celmiņa, 203.kab. no plkst. 16:00 -17:00.

Brīvības bulvāris 34

Tiesas kancelejas vadītāja Aija Bērziņa, 328.kab., tālr.: 67088211

Abrenes iela 3
Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Inese Laura Zemīte, 109.kab. no plkst. 16:00 – 17:00.