Atsauksmes

Lai pilnveidotu tiesu darba organizāciju, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu, sniedzot viedokli par tiesu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Jūsu viedokļi un priekšlikumi mums ir nozīmīgi iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

Aptauja par iespēju ieviest nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumiem obligāto notariālo akta formu

Tiesas apmeklētāju aptaujas anketa

Zvērinātu advokātu, prokuroru un juristu aptaujas anketa

Apkopotie aptaujas rezultāti par laika posmu no 2015.gada augusta līdz 2018.gada februārim:

Zvērinātu advokātu, prokuroru un juristu aptaujas anketa

Tiesas apmeklētāju aptaujas anketa