Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā

2019.gada 11.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka apsūdzētā persona attaisnojošu iemesla dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 18.jūnijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu un saskaņoto krimināllietas tiesas sēžu grafiku 2019.gadam

2018.gada 6.decembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 6., 11., 12. un 13.decembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 23.janvāri plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2019.gadam pieejams šeit.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par kriminālprocesa virzību

Kriminālprocesa pabeigšans termiņš ir saistīts ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un citiem objektīviem apstākļiem. Kriminālprocesa pabeigšanas termiņu nevar izteikt konkrētos skaitļos, un tas ir nosakāms katrā gadījumā individuāli, ņemot vērā Latvijas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras un Kriminālprocesa likuma norādes. Līdz ar to visos gadījumos nevar vispārināt un teikt, ka krimināllieta ir izskatāma viena gada vai divu gadu laikā. Konkrētā krimināllieta ir ārkārtīgi īpaša, ņemot vērā cietušo un sabiedrības intereses tajā un tās komplicētību.

Krimināllietas iztiesāšana tiek organizēta tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku krimināllietisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas novilvināšanās.

Tas, kas būtu jāatceras, ka tiesas galvenā funkcija ir spriest taisnīgu tiesu un nodrošināt personām tiesības uz taisnīgu tiesu. Tas nozīmē, ka tiesai jāievēro kriminālprocesā noteiktā kārtība, proti, jāizdara visas procesuālās darbības un jāievēro visas personu procesuālās tiesības – jāveic valsts apsūdzības uzturētāju un apsūdzētā vai viņa aizstāvja  iesniegto pierādījumu pārbaudi lietas iztiesāšanas laikā, jānoklausās gan personu, kuras, pēc apsūdzības domām, izsaucamas uz tiesas sēdi, liecības, gan apsūdzētā vai viņa aizstāvja norādīto liecinieku liecības. Tas tiesai vienkārši ir jāizdara, un nav iespējams pateikt, ka konkrētās procesuālās darbības netiks veiktas, jo iespējams kādam gribētos ātrāk. Tiesai ir jādod procesa dalībniekiem iespēja uzklausīt liecinieku liecības, uzdot jautājumus, apskatīt lietiskos pierādījumus, iepazīties ar materiāliem, pieteikt lūgumus, kuri tiesai jāizlemj utt., un tas viss prasa ļoti lielu laika ieguldījumu. Un protams vērā ņemams ir krimināllietas materiālu apjoms – 110 sējumi un  lietiskie pierādījumi un dokumenti – 877 vienības.

Kriminālprocesa kopējais ilgums pašlaik ir apmēram 4 gadi un 7 mēneši. Bet tas, kas būtu jāatceras konkrētajā situācijā, ka ir jānodala tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilguma. Ja pirmstiesas kriminālprocesa, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ilgums ir bijis teju 2 gadi (apmēram, 1 gads un 11 mēneši), tad no otras puses, tiesvedības ilgums pašreiz ir aptuveni 2 gadi un 8 mēneši, jo tiesas izmeklēšana tika uzsākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2016.gada 1.-3.martā, nevis pirmajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2015.gada 8.decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana, un kuras laikā tika risināti procesuāli jautājumi.

Attiecībā uz minēto tiesvedības ilgumu, redzams, ka ir notikušas kopā 147 tiesas sēdes, kuru laikā ir nopratinātas 438 personas (254 cietušās personas, 158 liecinieki, 12 eksperti, 9 apsūdzētās personas, 5 juridiskās personas, pret kurām uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu (pārstāvji)). Turklāt, vairākas personas pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē nopratinātas atkārtoti.

Kriminālprocesa virzība nodrošināta, ņemot vērā tiesas sēžu atlikšanas un pārtraukumu pasludināšanas objektīvus apstākļus, t.sk. apsūdzēto, aizstāvju un tienešu darbnespējas dēļ, kā arī procesa dalībnieku pieteikto un apmierināto lūgumu dēļ. Krimināllietas iztiesāšana arī atlikta vairākas reizes nolūkā nodrošināt kriminālprocesā iesaistīto personu piedalīšanos procesuālajās darbībās tiesas sēdē, jo uz tiesas sēdēm neieradās gan cietušie, gan liecinieki. Atliekot iztiesāšanu, tiesa ir lēmusi par neieradušo personu atvešanu uz tiesas sēdi piespiedu kārtā un pieņēmusi 11 lēmumus par 28 personu piespiedu atvešanu (7 cietušos un 21 liecinieku).

Vienlaikus atzīmējams, ka efektīvāku kriminālprocesa virzību nodrošināja arī secīgās tulkošanas nomaiņa uz sinhrono tulkošanu, jo salīdzinājumā ar secīgu tulkošanu, sinhronā tulkošana neaizņem krimināllietas iztiesāšanas laiku un vienlaikus var tulkot vienlaicīgi vairākās valodās, kas konkrētajā kriminālprocesā bija nepieciešams, kā arī citu tiesu tiesnešu sapratne, pacietība un atbalsts, organizējot savā lietvedībā esošo lietu izskatīšanu, ņemot vērā konkrētās krimināllietas iztiesāšanas noteiktos laikus, lai aizstāvji - zvērināti advokāti, kuri realizē aizstāvību, pārstāvību un juridiskās palīdzības sniegšanu citās lietās, varētu piedalīties konkrētās krimināllietas iztiesāšanā un nebūtu jāgroza krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Tikai izvērtējot visus minētos aspektus kopumā, it īpaši veicamo un jau veikto procesuālo darbību daudzumu, var izdarīt secinājumu, vai pašreiz tiesvedības ilgums ir adekvāts vai neadekvāts.

Un vissvarīgākais, kas  būtu jāatceras, ka ir ļoti labi saprotamas cietušo un visas sabiedrības intereses šajā situācijā, bet no otras puses, lietas izskatīšanas ātrums nevar būt pašmērķis, jo efektīvs tiesas darbs ir kvalitatīvs tiesas darbs. 

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 13., 14., un 15.martā

2018.gada 13.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneša E.Ernstsona darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 13., 14. un 15.martā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 20.martu plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā

2018.gada 27.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 6.martā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 20., 21., un 22.februārī

2018.gada 20.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses A.Freimanes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 20., 21. un 22.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 27.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 14. un 15.februārī

2018.gada 14.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētās aizstāve, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdi, kas bija nozīmēta 2018.gada 15.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 20.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2018.gada 30.janvāra tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2018.gada 6.februāri plkst.10.00

2018.gada 30.janvārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētā aizstāvja darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2018.gada 6.februāri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 30., 31.janvārī un 1.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 6.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2018.gada 24.janvāra tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00

2018.gada 24.janvārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 24. un 25.janvārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 30.janvārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 29.augusta tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00

2017.gada 29.augustā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2017.gada 29., 30. un 31.augustā, 2017.gada 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. un 28.septembrī, 2017.gada 3., 4., 5., 10., 11. un 12.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 17.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par krimināllietas iztiesāšanas laiku

2017.gada 21.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētais, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 29.augustā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2018.gadam

2017. gada 6. jūnija sēdē saskaņotais krimināllietas iztiesāšanas laiks 2018. gadam (krimināllietā Nr.11511002713)

Informācija par krimināllietas iztiesāšanas laiku

Informējam, ka  2017.gada 31.maija tiesas sēdē objektīvu apstākļu dēļ tika grozīts iepriekš nozīmētais krimināllietas iztiesāšanas laiks, proti, no tiesas sēžu grafika izslēgtas 2017.gada 8. un 15.jūnija, 2017.gada 19.oktobra un 2017.gada 9.novembra tiesas sēdes. Savukārt 2017.gada 7.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētā, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2017.gada 8. un 15.jūnijā, 2017.gada 19.oktobrī un 2017.gada 9.novembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 13.jūnijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Vienlaikus darām zināmu, ka 2017.gada 6.jūnija sēdē tika saskaņots krimināllietas iztiesāšanas laiks 2018.gadam.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687. 

Informācija par tiesas sēdēm Zolitūdes traģēdijas krimināllietā

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 9.maija tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00

2017.gada 9.maijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Anitas Grāvītes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 9.maijā, 2017.gada 10.maijā, 2017.gada 11.maijā, 2017.gada 16.maijā, 2017.gada 17.maijā, 2017.gada  18.maijā un 2017.gada 23.maijā.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2017.gada 24.maijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2017.gada 22. un 23.februārī

2017.gada 22. un 23.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz 2017.gada 21.februāra tiesas sēdi neieradās apsūdzētā sakarā ar darbnespēju, tiesas sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 22. un 23.februārī.

Nākamā tiesas sēde, ievērojot iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku, nozīmēta 2017.gada 28.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr. 67611687 vai e-pastu: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Informācija par krimināllietas iztiesāšanu 2017.gada 8. un 9.februārī

2017.gada 8. un 9.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz 2017.gada 7.februāra tiesas sēdi neieradaās apsūdzētais un viņa aizstāvis sakarā ar darbnespēju, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 8. un 9.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 14.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša E.Ernstsona palīdzi M.Gultnieci pa tālr.67610130 vai e-pastu maija.gultniece@tiesas.lv

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2017.gadam

2016.gada 1.jūnija tiesas sēdē saskaņotais tiesas sēžu grafiks 

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 13.aprīlī

Informējam, ka tiesas sēdē tika turpināta tiesas izmeklēšana, kuras laikā prokurori īsi izklāstīja 9 (deviņu) apsūdzību būtību, un tiesa uzsāka pierādījumu pārbaudi, noklausoties 2 (divu) cietušo personu liecības. Tiesa pasludināja pārtraukumu līdz 2016.gada 19.aprīlim, plkst.10.00.

Ņemot vērā to, ka tiesas sēdes laikā un pēc tiesas sēdes radās pārpratumi par kārtību tiesas sēdē un citu personu tiesībām, kuras nav tiesas darbinieki, fiksēt tiesas gaitu, atgādinām par Kriminālprocesa likuma 471.pantā noteikto kārtību tiesas sēdē, proti, tiesai ienākot tiesas sēžu zālē un aizejot no tās, tiesas sēžu zālē klātesošās personas pieceļas, tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu tiesas sēžu zālē klātesošās personas noklausās, stāvot kājās, tiesas sēdē klātesošās personas uzvedas tā, lai netraucētu tiesas sēdes gaitu, tiesas sēdē klātesošās personas bez ierunām pakļaujas tiesas sēdes priekšsēdētāja norādījumiem, tiesas lēmumiem un tiesas kārtībnieka prasībām, personai, kura traucē kārtību tiesas sēžu zālē, var piemērot procesuālās sankcijas, vai to var saukt pie likumā noteiktās atbildības par necieņu pret tiesu, kārtību tiesas sēžu zālē nodrošina tiesas kārtībnieks, kuram tiesas sēdēs priekšsēdētāja rīkojumi ir obligāti, kā arī par iepriekš tiesas pieņemto lēmumu – aizliegt turpmāk fiksēt tiesas gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem (t.sk. translēt tiesas gaitu internetvietnēs onlainā (tiešraidē), tiesas gaitu fiksēt  internetvietnē  teksta tiešraidē).

Vēršam uzmanību, ka klātesošo personu pārvietošanās (t.sk. ienākšana un/vai iziešana no tiesas sēdes zāles) tiesas sēdes laikā nav pieļaujama, iekams tiesa nav pasludinājusi pārtraukumu (īpašos gadījumos pēc lietas dalībnieka lūguma), jo tas traucē tiesas un lietas dalībnieku darbu, piedaloties krimināllietas iztiesāšanā. Citas personas, kuras nav tiesas darbinieki, var fiksēt tiesas gaitu, neizmantojot tehniskos līdzekļus.

Informācija par krimināllietā nozīmētajām tiesas sēdēm

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2016.gada 5.aprīļa tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00

2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneša Erlena Ernstsona darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2016.gada 5.aprīlī un 2016.gada 7.aprīlī.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2016.gada 13.aprīlī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00

2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00 nozīmēta Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, kura noritēs Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi.

Kārtību un drošību nodrošinās Valsts policija. Pirms tiesas sēdes tiks veiktas drošības pārbaudes.

Masu mediji, kas vēlēsies piedalīties krimināllietas iztiesāšanā, lūdzam līdz 2016.gada 4.aprīlim plkst.16.00 pieteikties pie Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesas sēžu sekretāres Anetes Miķelsones, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: Anete.Mikelsone@tiesas.lv, vai piesakoties pa tālr.67611687. Pieteikumā lūdzam norādīt šādu informāciju: vārds, uzvārds un pārstāvētais medijs.

Atgādinām, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 485.pantu tiesas sēdes turpmāk aizliegts fiksēt ar skaņu un attēlu ierakstiem, jo 2016.gada 3.marta tiesas sēdē tiesa pieņēma lēmumu aizliegt fiksēt tiesas sēdes gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem, tādējādi apmierinot valsts apsūdzības uzturētāja lūgumu

 

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 1.martā plkst.10.00

2016.gada 1.martā plkst.10.00 iztiesāšanai nozīmēta Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, kura noritēs Starptautiskā izstāžu centrā “Ķīpsala”.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi, līdzi paņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pie izstāžu halles būs iespēja novietot automašīnu bezmaksas autostāvvietā.

Kārtību un drošību nodrošinās Valsts policija. Pirms tiesas sēdes tiks veiktas drošības pārbaudes.

Masu medijiem, kuri vēlēsies piedalīties lietas iztiesāšanā, savlaicīgi pieteikties pie Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesas sēžu sekretāres Lanas Ivulānes, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: Lana.Ivulane@tiesas.lv vai zvanot pa tālr.67610815.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2015.gada 8. - 10.decembrī plkst.10.00

Informējam, ka Zolitūdes traģēdijas krimināllieta Ivara Sergeta, Andra Gulbja, Andra Kalinkas, Staņislava Kumpiņa un Mārtiņa Draudiņa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 239.panta otrās daļas, 123.panta otrās daļas, Marikas Treijas, Aijas Meļņikovas un Jāņa Baloža apsūdzībā pēc Krimināllikuma 319.panta trešās daļas, Innas Šuvajevas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 146.panta otrās daļas, kā arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai SIA “HND Grupa”, SIA “KUBS”, SIA “RE&RE”, SIA “CMConsulting” un SIA “MAXIMA Latvija” nolikta izskatīšanai 2015.gada 8.-10.decembrī plkst.10.00 Ķīpsalas izstāžu halles telpās, Ķīpsalas ielā 8, Rīga, LV-1048.

Ņemot vērā to, ka krimināllietā ir vairāki simti lietas dalībnieki un to, ka ir ļoti liels lietisko pierādījumu skaits, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 447.panta trešo daļu ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas D.Treijas rīkojumu noteikta krimināllietas koleģiāla iztiesāšana šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs E.Ernstsons, tiesnese Dz.Zemitāne, tiesnese A.Freimane, kā arī saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 453.panta pirmo daļu noteikta rezerves tiesnese E.Leitāne.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi, līdzi paņemot personu apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 472.panta pirmo daļu, tiesas sēžu zālē klātesošo personu skaitu nosaka tiesa atbilstoši tiesas sēžu zālē esošo vietu skaitam.

Saskaņā ar šī panta otro daļu, apsūdzētā un cietušā tuviniekiem vai citām viņa uzaicinātām personām ir priekšrocības tiesības būt klāt krimināllietas iztiesāšanā.

Saskaņā ar šī panta trešo daļu tiesas sēžu zālē neielaiž personu, kura ir jaunāka par 14 gadiem, ja vien tā nav kriminālprocesā iesaistītā persona

Kārtību un drošību nodrošīnas Valsts policija. Pirms tiesas sēdes Valsts policija veiks drošības pārbaudes.

Jautājums par mediju piedalīšanos tiesas sēdē tiks izlemts pirmajā tiesas sēdē.

Pie izstāžu halles būs iespēja novietot automašīnu bezmaksas autostāvietā. Informācija par nokļūšanu uz Ķīpsalas izstāžu halli pieejama: 

http://www.rigaexpo.lv/re15/index.php/noderigi/kontakti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša E.Ernstona palīdzei M.Gultniecei T:67610130 vai rakstīt uz e-pastu maija.gultniece@tiesas.lv vai rigas.zemgale@tiesas.lv.

Saziņai ar tiesu, korespondences adrese: Baložu iela 14, Rīga, LV-1048 

 

2015.gada 8.decembrī tiesa uzsāka iztiesāt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu

2015.gada 8.decembrī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa Starptautiskā izstāžu centrā “Ķīpsala” uzsāka iztiesāt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.

Krimināllieta tika skatīta atklātā tiesas sēdē trīs tiesnešu sastāvā – tiesas sēdes priekšsēdētājs Erlens Ernstsons, tiesnese Dzintra Zemitāne un tiesnese Aiga Freimane. Krimināllietas iztiesāšanā piedalījās arī rezerves tiesnese Elīna Leitāne. Noraidījums minētajam tiesas sastāvam netika pieteikts.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 485.pantu tiesas sēdē tika atļauts veikt skaņu un attēla ierakstu.

Tiesas sēdes gaitā tika lemts jautājums par krimināllietas sadalīšanu, jo vienas krimināllietas ietvaros SIA “Maxima Latvija” pastāv divi savstarpēji atšķirīgi procesuālie statusi. Tiesa, uzklausot procesā iesaistīto personu viedokli, nolēma krimināllietu nesadalīt, jo, izskatot minēto krimināllietu vienā kriminālprocesā, netiek pārkāptas procesā iesaistīto personu tiesības un tiks panākta krimināllietas iztiesāšana saprātīgā termiņā.

Lietas iztiesāšanas laikā tika konstatēts, ka SIA “Maxima Latvija” nonāk konfliktējošā situācijā un, lai izslēgtu šādas situācijas iespējamību, tiesa nolēma atlikt tiesas sēdi līdz 2016.gada 1.marta plkst.10.00, lai SIA “Maxima Latvija” varētu nodrošināt jaunu pārstāvniecību un iepazīties ar apjomīgiem lietas materiāliem, vienlaikus saskaņojot tiesas sēžu grafiku 2016.gadam.

Informācija par krimināllietā nozīmētajām tiesas sēdēm