2010. gads

EST 2010. gada 22. aprīļa spriedums lietā C-62/09 Association of the British Pharmaceutical Industry  (joma: medicīna) Association of the British Pharmaceutical Industry.doc

EST 2010. gada 30. septembra spriedums lietā C-104/09 Roca Álvarez  (joma: darba tiesības) Roca Alvarez.doc

EST 2010. gada 2. decembra spriedums lietā C-108/09 Ker-Optika  (joma: preču brīva aprite) Ker-Optika.doc

EST 2010. gada 2. marta spriedums lietā C-135/08 Rottmann (joma: Eiropas Savienības pilsonība) Rottmann.doc

EST 2010. gada 16. septembra spriedums lietā C-149/10 Chatzi (Bērna kopšanas atvaļinājums) Chatzi.doc

EST 2010. gada 18. novembra spriedums lietā C-159/09 Lidl (joma: patērētāju tiesības) Lidl.doc

EST 2010. gada 5. oktobra spriedums lietā C-173/09 Elchinov (joma: pakalpojumu sniegšanas brīvība) Elchinov.doc

EST 2010. gada 22. jūnija spriedums apvienotajās lietās C-188/10 un C-189/10 Melki un Abdeli (joma: ES tiesību pārākums; vīzas, patvērums un imigrācija) Melki un Abdeli.doc

EST 2010. gada 1. jūlija spriedums lietā C-211/10 Povse (joma: starptautiskās privāttiesības; bērna aizgādība un atpakaļatdošana) Povse.doc

EST 2010. gada 11. novembra spriedums lietā C-232/09 Danosa (joma: darba tiesības) Danosa.doc

EST 2010. gada 23. marta spriedums apvienotajās lietas no C-236/08 līdz C-238/08 Google France un Google (joma: preču zīmes) Google France  un Google.doc

2010. gada 16. novembra spriedums lietā C-261/09 Mantello (Eiropas apcietinājuma lēmums) Mantello.doc

EST 2010. gada 15. jūlija spriedums lietā C-271/08 Komisija/Vācija (joma: pakalpojumu sniegšanas brīvība) Komisija - Vācija.doc

EST 2010. gada 23. februāra spriedumi lietās C-310/08 Ibrahim un C-480/08 Teixeira (joma: darba ņēmēju brīva pārvietošanās) Ibrahim un C-480-08 Teixeira.doc

EST 2010. gada 16. marta spriedums lietā C-325/08 Olympique Lyonnais (joma: darba ņēmēju brīva pārvietošanās) Olympique Lyonnais.doc

EST 2010. gada 29. aprīļa spriedums lietā C-340/08 M u.c. (joma: kopējā ārpolitika un drošības politika) M.u.c..doc

EST 2010. gada 25. februāra spriedums lietā C-381/08 Car Trim (joma: starptautiskās privāttiesības) Car Trim.doc

EST 2010. gada 21. janvāra spriedums lietā C-398/08 P Audi/ITSB (joma: preču zīmes) Audi-ITBS.doc

EST 2010. gada 2. septembra spriedums lietā C-399/08 P Komisija/Deutsche Post (joma: valsts atbalsts) Komisija-Deutsche Post.doc

EST 2010. gada 5. oktobra spriedums lietā C-400/10 McB. (starptautiskās privāttiesības; bērna aizgādības tiesības) McB..doc

EST 2010. gada 1. jūlija spriedums lietā C-407/08 P Knauf Gips/Komisija (joma: konkurences tiesības) P Knauf Gips-Komisija.doc

EST 2010. gada 6. jūlija spriedums lietā C-428/08 Monsanto Technology (joma: intelektuālais īpašums) Monsanto Technology.doc

EST 2010. gada 18. marta spriedums lietā C-440/08 Gielen (joma: uzņēmējdarbības brīvība) Gielen.doc

EST 2010. gada 21. oktobra spriedums lietā C-467/08 Padawan (joma: intelektuālais īpašums) Padawan.doc

EST 2010. gada 7. oktobra spriedums lietā C-515/08 Santos Palhota u.c. (darba ņēmēju norīkošana) Santos Palhota u.c..doc

EST 2010. gada 14. septembra spriedums lietā C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals un Akcros Chemicals/Komisija (advokātu un to klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzība) Akzo Nobel Chemicals un Akcros Chemicals_Komisija.doc

EST 2010. gada 29. jūnija spriedums lietā C-550/09 Kriminālprocess pret E un F. (joma: kopējā ārpolitika un drošības politika) Kriminālprocess pret E un F.doc

EST 2010. gada 19. janvāra spriedums lietā C-555/07 Kücükdevici (joma: nediskriminācijas vecuma dēļ princips) Kucukdevici.doc

EST 2010. gada 1. jūnija spriedums apvienotajās lietās C-570/07 un C-571/07 Blanco Pérez un Chao Gómez (joma: uzņēmējdarbības brīvība) Blanco Pérez un Chao Gómez.doc

EST 2010. gada 4. marta spriedums lietā C-578/08 Chakroun (joma: vīzas, patvērums un imigrācija) Chakroun.doc

EST 2010. gada 7. decembra spriedums apvienotajās lietās C-585/08 un C-144/09 Pammer un Hotel Alpenhof (joma: starptautiskās privāttiesības) Pammer un Hotel Alpenhof.doc