2013. gads

EST 2013. gada 10. oktobra spriedums lietā C-291/12 Schwarz (Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību) Schwarz.docx

EST 2013. gada 20. jūnija spriedums lietā C-20/12 Giersch u.c. (Finansiāls atbalsts augstākās izglītības iegūšanaiGiersch u.c.docx

EST 2013. gada 27. jūnija spriedums lietā C-575/11 Nasiopoulos (Diplomu un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanaNasiopoulos.docx

EST 2013. gada 12. septembra spriedums lietā C-388/11 Crédit Lyonnais (Pievienotās vērtības nodoklisCredit Lyonnais.docx

EST 2013. gada 18. jūnija spriedums lietā C-681/11 Schenker & Co. AG un citi (Aizliegtas vienošanāsSchenker.docx

Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembra spriedums lietā T-79/12 Cisco un Messagenet pret Komisiju (Uzņēmumu koncentrācija) Cisco un Messagenet pret Komisiju.docx

EST 2013. gada 17. janvāra spriedums lietā C-23/12 Zakaria (Pārsūdzības tiesības administratīvajā procesā) Zakaria.docx

EST 2013. gada 7. februāra spriedums lietā C-454/11 Pusts (Atbalsta maksājumu atmaksāšana) Pusts.docx

EST 2013. gada 14. marta spriedums lietā C-527/11 Ablessio (Par atteikumu piešķirt PVN identifikācijas numuru) Ablessio.docx

EST 2013. gada 14. marta spriedums Lieta C-415/11 Aziz (Piedziņas vēršanas uz hipotēkas objektu procedūra) Aziz.docx

EST 2013. gada 22. janvāra spriedums lietā C-283/11 Sky Österreich (Audiovizuālo mēdiju pakalpojumu sniedzēju darījumdarbības ierobežošana) Sky Ć–sterreich.docx

EST 2013. gada 7. marta spriedums lietā C-607/11 ITV Broadcasting u.c. (Komerctelevīzijas raidorganizācijas var aizliegt raidījumu apraidi internetā, ko veic trešās personas) ITV Broadcasting u.c.docx

EST 2013. gada 7. marta spriedums lietā C-275/11 GfBk (Konsultāciju pakalpojumi, kas sniegti kapitāla ieguldījumu sabiedrībai, var tikt atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa) GfBk.docx

EST 2013. gada 11. aprīļa spriedums lietā C-260/11 Edwards (Iespēja vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem, un tiesvedības, kas “nav pārmērīgi dārga”, jēdziena tvērums un interpretācija) Edwards.docx