2015. gads

EST 2015. gada 29. septembra spriedums lietā C-67/14 Alimanovic (Dalībvalsts tiesības atteikt noteiktu pabalstu piešķiršanu citu dalībvalstu pilsoņiem) Alimanovic.docx

EST 2015. gada 9. jūlija spriedums lietā C-153/14 K un A (Integrācijas pasākumi) K un A.docx

EST 2015. gada 9. septembra spriedums lietā C-160/14 Ferreira da Silva e Brito u.c. (EST skaidro Acte clair doktrīnu) Ferreira da Silva e Brito u.c..docx

EST 2015. gada 16. jūlija spriedums lietā C-222/14 Maïstrellis (Valsts ierēdņa – vīrieša - tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu) Maïstrellis.docx

EST 2015. gada 17. septembra spriedums lietā C-257/14 van der Lans (Avio pasažieru tiesības uz kompensāciju lidojuma kavēšanās gadījumā lidaparāta tehnisko problēmu dēļ) van der Lans.docx

EST 2015. gada 23. aprīļa spriedums lietā C-260/13 Aykul (Vadītāja apliecību savstarpējā atzīšana) Aykul.docx

EST 2015. gada 10. septembra spriedums lietā C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, (Vai ceļā pavadītais laiks ietilpst darba laika uzskaitījumā?) Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras.docx

EST 2015. gada 6. oktobra spriedums lietā C-362/14 Schrems (Facebook lietotāju datu pārsūtīšanas no ES uz ASV likumība) Schrems.docx

EST 2015. gada 15. janvāra spriedums lietā C-537/13 Šiba (Advokāta standarta līgums ar klientu ir līgums ar patērētāju) Šiba.docx