Administratīvo pārkāpumu lietas

TIESU PRAKSE par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 174.3 pantā (sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu) noteikto tiesību normu piemērošanu pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem

Tiesu prakse administratīvā pārkāpuma lietās par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta piektās un sestās daļas nošķiršanu

Dzīvojamā zonā ir paredzēti stingrāki noteikumi, nekā to paredz Ceļu satiksmes noteikumu 11.nodaļas “Apstāšanās un stāvēšana” normas. Daudzdzīvokļu namu pagalmos, kuros ir spēkā dzīvojamām zonām paredzētie ceļu satiksmi regulējošie noteikumi, automašīnas vadītājam ir jāievēro arī citi Ceļu satiksmes noteikumos minētie apstāšanās un stāvēšanas noteikumi. (pielikumā nolēmums Nr.134008015).

Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumi Nr.15 “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids” neparedz medicīnas iestādes personai, veicot pārbaudi alkohola ietekmes (koncentrācijas) noteikšanai, piedāvāt nodot citus bioloģiskās vides paraugus, tajos gadījumos, kad transportlīdzekļa vadītājs atsakās no asins parauga nodošanas. Gadījumi, kad persona var nodot citus bioloģiskās vides paraugus – urīnu un siekalas, ir attiecināmi uz medicīnisko pārbaudi narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai (pielikumā nolēmums Nr.132056513).

Atteikšanās pieņemt svešvalodā iesniegtu sūdzību no personas, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, atbilstoši pašreiz spēkā esošajam Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa regulējumam, uzskatāma kā nepamatota Latvijas APK 260.panta trešajā daļā paredzēto personas tiesību ierobežošana. Sūdzības, kuras administratīvā pārkāpuma lietā svešvalodā iesniegusi persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir pieņemamas un personai nodrošināmas tiesības lietot tai saprotamu valodu (pielikumā nolēmums Nr. 104AA-485-16/3).