Plānotie mācību pasākumi (02.03.2017)

2017.gadā notikušie un plānotie pasākumi

   -  3.02.2017. Dišlera tiesībpolitikas konference

   -  2.-3.02.2017 Latvijas tiesu priekšsēdētāju un Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku sanāksme 

   -  18.-19.05.2017 Konference "Krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana"

   -  22.-23.05.2017 Konference Mediācijas un šķīrējtiesu jautājumos

   -  18.-19.09.2017 Konference par tiesas spriešanas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu

   -  12.-13.10.2017 Baltijas valstu seminārs (aktuālie jautājumi tiesu administrēšanas iestāžu darbā)

   -  6./7./8.11.2017 Konference par tiesu ekspertīžu aktuālajiem jautājumiem izmeklēšanā un tiesu praksē (datums tiks precizēts)

   -  9.-10.11.2017 Konference "Inovatīva pieeja tiesu darba pārvaldībā"

   -  7.-8.12.2017 Konference "Civilprocesa aktuālie jautājumi"