Aktualitātes

 • Būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts tiesās un mediācija civillietās

  Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.

  Kā atzīmē Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane: "Mediācijā nav zaudētāju! Tāpēc iesaku to izmēģināt jebkura strīda vai domstarpību risināšanā.”

 • Pieteikšanās darbam Ekonomisko lietu tiesā līdz 30.oktobrim

  Turpinās 21 amata vietas konkurss darbam Ekonomisko lietu tiesā. Strādāt jaunizveidotā tiesā aicinām tiesneša palīgus, tiesas sēžu sekretārus, tiesas sekretāru, priekšsēdētāja palīgus pētnieciski analītiskajos jautājumos, priekšsēdētāja palīgu un kancelejas vadītāju.

 • Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulces ziņojums

  Madonā 2020. gada 8. oktobrī norisinājās gadskārtējā Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulce,  kurā piedalījās 37 Vidzemes rajona tiesas tieneši. 

 • Informācija tiesas apmeklētājiem saistībā ar Covid 19 izplatību

  Ņemot vērā Covid-19 saslimstības straujo pieaugumu atgādinām par drošības pasākumiem, lai pasargātu gan sevi, gan citus no iespējamas saslimšanas.

 • Seminārs par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās

  Vakar, 30.septembrī Tiesu administrācija Rīgas apgabala tiesām organizēja semināru par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.

  Semināra mērķis – veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jomā, izstrādāt vienotu tiesu prakses pieeju un izpildot sodus, ko noteikušas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu institūcijas.

 • Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās

  Lietas izskatīšanas procesā nereti ir nepieciešams īstenot starptautisko tiesisko sadarbību. 

  Tiesu darbiniekiem, kuri ar starptautisko tiesisko sadarbību saskaras pirmo reizi, kā arī tiem, kas ar to jau ir saskārušies, bieži vien ir neskaidrības. 

 • Vidzemes rajona tiesas Valmieras zemesgrāmatu nodaļa pārceļas uz telpām Garā ielā 5

  Informējam, ka Vidzemes rajona tiesa V.Baloža ielā 13A, Valmierā, kas apkalpoja zemesgrāmatu lietas, pārceļas uz tiesas telpām Garā ielā 5, Valmierā. 

 • Administratīvā apgabaltiesa uzdod CVK pārskaitīt balsis trīs vēlēšanu iecirkņos

  2020.gada 14.septembrī ir pasludināts Administratīvās apgabaltiesas spriedums administratīvajā lietā, ar kuru atcelts Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 3.septembra lēmums Nr.35 no tā pieņemšanas brīža, uzdots Centrālajai vēlēšanu komisijai nodrošināt balsu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas 74.vēlēšanu iecirknī, 97.vēlēšanu iecirknī un 144.vēlēšanu iecirknī, pieskaitot šajos iecirkņos par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes. Pārējā daļā pieteikums noraidīts.

 • Tiesa maina drošības līdzekli apsūdzētajiem lietā par Krāslavā līdz nāvei piekauto vīrieti

  Šodien Daugavpils tiesa diviem apsūdzētajiem, kurus apsūdz jauna vīrieša nāvējošā piekaušanā un draudu izteikšanā pērn Krāslavā, grozījusi drošības līdzekli uz apcietinājumu. Sākotnēji tiesas sēde bija paredzēta 30.oktobrī, taču, saņemot Valsts policijas informāciju, ka apsūdzētie vairākkārt pārkāpj piemēroto drošības līdzekli, tiesnese sēdi pārcēla ātrāk - 8.septembrī.  Izvērtējot policijas ziņojumus par drošības līdzekļa pārkāpumiem un uzklausot lietas dalībniekus, tiesa šodien abiem apsūdzētajiem piemēroja apcietinājumu.

 • Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amatam kopā pieteikušies 96 pretendenti

  Ekonomisko lietu tiesas tiesneša amatam kopā pieteikušies 96 pretendenti: 95 ārējā konkursā, viens iekšējā konkursā. Šā gada 28.augustā noslēdzās pieteikšanās konkursā uz rajona(pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām Ekonomisko lietu tiesā.