Aktualitātes

 • Tiesu darbs ārkārtējās situācijas laikā

  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto ārkārtējās situācijas laikā tiesas tiesvedības procesus organizēs maksimāli rakstveidā vai izskatīs attālināti. Ja lietas izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nebūs saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliks. 

 • Mūžībā devies Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Vilis Donāns

  Ar skumjām informējam, ka 2021.gada 18.oktobrī aprāvās Zemgales apgabaltiesas tiesneša Viļa Donāna dzīves gājums.

  Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viļa Donāna tuviniekiem mīļu tēti, vīru, dēlu, kolēģi, uzticamu draugu pāragri zaudējot.

 • Zvērināts advokāts Dāvis Volksons aicina izmantot iespēju pieteikties konkursā tiesneša amatam

  Zvērināts advokāts Dāvis Volksons: “Labu tiesnesi no izcila tiesneša atšķir analītiskas spējas, empātija un emocionālā inteliģence.”

   

 • Tiesu administrācija Valsts valodas dienu sagaida ar mācību ciklu

  Valsts valodas diena ir atgādinājums rūpēties par latviešu valodu, tās kvalitāti un attīstību, arī tiekties pēc izcilības valsts valodas prasmē, kā to norādījis Valsts prezidents Egils Levits.  Katrs no mums to var darīt individuāli ikdienas valodas lietojumā, taču novērtējams ir atbalsts darbavietā un darba pienākumos. 

 • Latvijas ekspertes dodas misijās uz Armēnijas tieslietu institūcijām

  Tiesu administrācija šobrīd īsteno projektu “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”, kura ietvaros šonedēļ uz Erevānu misijās ir devušās divas Latvijas ekspertes – Rīgas apgabaltiesas tiesnese Svetlana Beļajeva un PricewaterhouseCoopers vecākā konsultante Diāna Kurpniece.

 • Tiesībsargs rīkos diskusiju “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”

  Trešdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00–16.00 tiesībsargs rīkos diskusiju “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”. Diskusijas mērķis ir noskaidrot, kāda ir esošā situācija Latvijā attiecībā uz tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā Covid-19 pandēmijas apstākļos, un kā valstī sekmējas ar minēto tiesību īstenošanu praksē.

 • Tiesas turpina darbu arī ārkārtējās situācijas laikā

  Kaut arī Latvijā uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija Covid 19 vīrusa izplatības mazināšanai, tiesas pilnā apjomā nodrošina pilsoņiem aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses lietas maksimāli skatot rakstveida procesā vai attālināti.

 • Ekonomisko lietu tiesa sešos mēnešos izskatījusi 110 lietas

  Savas darbības pirmajos sešos mēnešos kopš 31. marta Ekonomisko lietu tiesa (ELT) pabeigusi izskatīt 110 lietas, no tām 18 civillietas, 24 krimināllietas, kā arī 68 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.

  Kopumā ELT sešos mēnešos saņemtas un ierosinātas 68 civillietas (17 prasības pieteikumus atteikts pieņemt), 58 krimināllietas un 141 process par noziedzīgi iegūtu mantu.

 • Rīgas apgabaltiesā pieredzes apmaiņā ar Igaunijas tiesnešiem izvērtē grozījumu nepieciešamību normatīvajā regulējumā

  Sadarbībā ar EJTN organizētajā Rīgas apgabaltiesas tiesnešu pieredzes apmaiņā ar Igaunijas tiesnešiem šonedēļ Rīgā tika izvērtēta nepieciešamība ieviest izmaiņas normatīvajā regulējumā un tā piemērošanā, kas uzlabotu kriminālprocesu iztiesāšanu Latvijā. Diskusijās ar kolēģiem tika apspriestas nacionālo kriminālprocesuālo normu priekšrocības un trūkumi, tiesu darbs Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

  Diskusiju gaitā secināts, ka ir rosināmas izmaiņas Kriminālprocesa likumā, kas ļautu apelācijas instances tiesai lietas galvenokārt izskatīt rakstveida procesā, kā arī paredzēt iespēju krimināllietās atteikt ierosināt apelācijas tiesvedību.

 • Kļūsti par tiesnesi un stiprini tiesiskumu Latvijā

  Tiesneša amats ir augstākais jurista sasniegums. Nebaidies no izaicinājuma un kļūsti par tiesnesi, piesakoties vakantajām tiesneša amata vietām vispārējās jurisdikcijas tiesās  visā Latvijas teritorijā līdz šā gada 5.novembrim.

  Tev ir jābūt jurista kvalifikācijai, maģistra grādam, piecu gadu darba stāžam juridiskajā specialitātē, izpratnei par tiesu sistēmu un tiesneša amata izvirzītajām prasībām.

  Sākot strādāt, būs iespēja piedalīties mācībās, kur tieslietu jomas profesionāļi palīdzēs sagatavoties tiesneša amata pienākumu pildīšanai, kā arī varēsi regulāri celt savu profesionālo kvalifikāciju.

  Tiesas spriešana ir aizrautīgs un interesants darbs, kas prasa nopietnu attieksmi pret amata pienākumu pildīšanu un vienlaikus spēju būt objektīvam, saglabājot neitralitāti.

  Pilns sludinājums

  Vairāk informācijas www.tiesas.lv sadaļā “Darba piedāvājumi”.