Aktualitātes

 • Svinīgā pasākumā godina tiesu darbiniekus

  Šodien, 12. novembrī, norisinājās Tiesu administrācijas apbalvojumu pasniegšanas pasākums, kas ieviests kā tradīcija, lai izteiktu pateicību tiesnešiem un tiesu darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu tieslietu sistēmā.

 • Šodien norisinās konference “Tiesneša loma mūsdienu sabiedrībā”

  Šodien, Tiesu administracija sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju īsteno konferenci “Tiesneša loma mūsdienu sabiedrībā”, kas norisinās ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 • Rīgas apgabaltiesas tiesnešus un tiesnešu palīgus turpina iepazīstināt ar notariāta aktualitātēm

  Rīgas apgabaltiesā piektdien, 13. decembrī, notika Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora Dr.iur. Gata Litvina priekšlasījums, kuru noklausījās Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši un tiesnešu palīgi. Notariāta pārstāvis analizēja ārvalstu pilnvaru atzīšanu Latvijā, kā arī iepazīstināja ar E notāra klienta portāla jaunievedumiem un citiem elektroniskajiem pakalpojumiem, kas pieejami www.latvijasnotars.lv. Civillietu tiesas kolēģijā strādājošos G.Litvins ar šo prezentāciju iepazīstināja š.g. oktobrī.

 • ASV eksperti dalās kibernoziegumu apkarošanas pieredzē

  Lai dalītos savā pieredzē, apkarojot ar digitālo vidi saistītus noziegumus, ASV tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu un kiberdrošības speciālistu grupa trešdien, 2019. gada 12. decembrī tikās ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un darbiniekiem.

 • Tiesu administrācijas direktora amatā ieceļ Andri Mundu

  Ar Tieslietu ministrijas 2019.gada 11.decembra rīkojumu, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta pirmo un otro daļu, Tiesu administrācijas direktora amatā no š.g. 16.decembra tiek iecelts Andris Munda.

  No 1999.gada līdz 2000.gadam A. Munda strādājis Tieslietu ministrijas plānotāja/ekonomista amatā. No 2000.gada līdz 2007.gadam strādājis Tieslietu ministrijas Budžeta plānošanas nodaļas vadītāja amatā, savukārt, no 2007.gada līdz 2019.gadam strādājis Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta direktora amatā. No 2019.gada 4.jūnija A. Munda pilda Tiesu administrācijas direktora pienākuma izpildītāja darbu.

  2010.gadā A. Munda par būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā apbalvots ar Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un “zelta spalvu”.

 • Mūžībā devusies Latvijas tiesu sistēmas patriote tiesnese Sandra Strence

  2019.gada 10.decembrī mūžībā devusies Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence. Tiesnese Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu vadīja kopš 2014.gada. Pirms tam piecus gadus bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēmusi Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un ”Zelta spalvu”, par izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu - Goda zīmes un Goda rakstus. Tiesnese vairākus gadus darbojās Tieslietu padomē, bijusi tiesu ekspertu atestācijas komisijas locekle, Zvērinātu tiesu izpildītāju amata pretendentu atestācijas komisijas locekle, Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes locekle.

  Atvadu svētbrīdis notiks šā gada 16.decembrī, plkst.13.00 Torņakalna baznīcā.

 • Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas norisi

  Laika posmā no 2019.gada 26.novembra līdz 2019.gada 10.decembrim turpinājās tiesas debates, kurās savas aizstāvības runas teica vēl 7 (septiņi) apsūdzēto personu aizstāvji un 5 (pieci) juridisko personu aizstāvji.

 • Rīgas apgabaltiesas un rajona tiesu tiesnešu kopīgā sanāksmē apspriež aktuālos civiltiesību jautājumus

  Lai apspriestu aktuālos civiltiesību jautājumus, piektdien, 6. decembrī, Rīgas apgabaltiesā notika Rīgas apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu kopīga sanāksme. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone sanāksmes ievadā izteica gandarījumu par pirmās instances tiesas tiesnešu aktivitāti, novērtējot iespēju veidot tiesu dialogu ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem, kuri arvien vairāk iesaistās un ir gatavi paust savu nostāju ne tikai ar nolēmumu starpniecību, bet arī dialoga formā.

 • Atklās Madonas tieslietu namu

  2019.gada gada 11.decembrī, plkst.11.00 svinīgā pasākumā atklās Madonas tieslietu namu, Saules ielā 17, Madonā.

 • Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) kolektīva saliedēšanas pasākums Dzīvnieku patversmē “Labās mājas”

  Nav noslēpums, ka saliedēts kolektīvs ir produktīva darba stūrakmens! Kā zināms, kolektīvs labāk saliedējas tieši ārpus darba telpām, bet parasti to ierobežo laiks un darba apjoms.