Administratīvajā rajona tiesā apspriež patvēruma un migrācijas lietu aktualitātes

13. un 14.septembrī Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā notika Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas Patvēruma un migrācijas lietu darba grupas tikšanās.

Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i. Agris Dreimanis, atklājot pasākumu, izteica patiesu gandarījumu par iespēju uzņemt pasākuma dalībniekus, uzsverot, ka šāda veida tikšanās sekmē jaunākās informācijas un domu apmaiņu, nodrošinot lietu izskatīšanas efektivitāti.

Ar savu redzējumu par tēmas aktualitātēm un izaicinājumiem iepazīstināja pārstāvji no Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras, Austrijas Augstākās administratīvās tiesas un Latvijas Augstākās tiesas. Diskusijās iesaistījās un ar savas valsts pieredzi dalījās tiesneši no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Patvēruma lietu izskatīšanas kārtību Latvijā un ar to saistītos problēmjautājumus citu valstu pārstāvjiem skaidroja Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze Baiba Kiršteina.

Pasākuma norise Administratīvajā rajona tiesā deva lielisku iespēju tajā piedalīties pēc iespējas plašākam interesentu lokam no Latvijas.