Administratīvās lietas attālinātā režīmā sāk skatīt arī Liepājas tiesu namā

Lietas ietvaros izskatāmais jautājums Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā bija saistīts ar bērna tiesību nodrošināšanu, tādēļ lieta tika skatīta slēgtā tiesas sēdē. Ar bērnu tiesību nodrošināšanu saistītās lietas parasti tiek skatītas ārpus kārtas. Iespēja šo tiesas sēdi organizēt attālināti, ļāva iesaistītajām personām ievērot fizisko distanci.

“Tiesnese un lietas dalībnieki ar tiesas sēdes norises gaitu ir apmierināti. Veiksmīgai tiesas sēdes norisei bija svarīgi, ka lietas dalībnieki ir gatavi risināt dažādus jautājumus, nevis cenšas atrast iemeslus lietas izskatīšanas novilcināšanai. Tāpat ir būtiski, lai lietas dalībnieki visus lietas izskatīšanai nepieciešamos dokumentus iesniegtu pēc iespējas savlaicīgi. Jo savlaicīgāk tie tiek iesniegti, jo ātrāk un efektīvāk tiek organizēta to aprite, un tiesas sēde norit raitāk,” informēja Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze Ilze Butkus.

 

Pirmā administratīvā lieta, tiesas sēdes organizēšanai izmantojot Microsoft Teams videokonferenču pakalpojumu, tika izskatīta Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā. Šobrīd tiesām ir būtiski meklēt jaunus tehniskos risinājumus, kas ir pieejami pēc iespējas plašākam personu lokam. Tas ir svarīgi, lai turpinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu, vienlaikus veicinot valstī noteikto fiziskās distancēšanās prasību ievērošanu.