Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namu apmeklē delegācija no Japānas

Piektdien, 21.septembrī Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viesojās delegācija no Japānas. Tās sastāvā bija profesori no Nagojas Universitātes un Rio Koku Universitātes (Kioto), kā arī Publisko tiesību studiju centra direktora vietnieks, kurš pārstāvēja Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitāti (Taškentā).

Ārvalstu viesi tikās ar Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāju, Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Laumu Paegļkalnu, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i. Agri Dreimani un tiesu darbiniekiem.

Vispirms ārvalstu viesiem tika sniegts īss ieskats tiesas ikdienas darbā, izrādot tiesas telpas un iepazīstinot ar administratīvo lietu izskatīšanas kārtību. Delegācijas dalībniekus interesēja administratīvo tiesību un administratīvo tiesu attīstība, likuma atrunas un likuma prioritātes principa piemērošana, kā arī tiesību normu interpretācijā izmantotās metodes. Diskusiju veicināja profesoru sagatavotie jautājumi par konkrētu Administratīvā procesa likuma normu piemērošanu tiesu praksē. Tika pārrunāts atšķirīgais abu valstu tiesu sistēmā. Pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijā paveikto administratīvā procesa un tiesu sistēmas attīstībā.

Delegācija viesojas Rīgā no 19. līdz 22.septembrim un šajā laikā apmeklē arī Satversmes tiesu un Augstāko tiesu.