Aicinām pieteikties Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatam vispārējās jurisdikcijas tiesās

Pieteikšanās termiņš: 23.05.2021.

 Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm: atbilstība likuma “Par tiesu varu” 51.panta pirmajai daļai, 52.panta 1.un 3.punktam, 55.pantam.

Atlase tiek veikta saskaņā ar Tieslietu padomes 2021.gada 14.aprīlī apstiprināto kārtību “Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība” (turpmāk – Kārtība).

 .  

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši Kārtībai:

pieteikuma vēstule, pamatojot atbilstību likumā “Par tiesu varu” noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātiem un apliecinot, ka uz kandidātu nav attiecināmi likumā “Par tiesu varu” noteiktie ierobežojumi ieņemt tiesneša amatu;
dzīves un darba apraksts (atbilstoši Europas CV standartiem) (Europass CV veidlapa atrodama
http://europass.cedefop.europa.eu/lv);               
izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinoši dokumenti vai to apliecinātas kopijas.

Pieteikuma dokumenti jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv

Šobrīd vakantas tiesnešu amata vietas:

Rīgā, Daugavpilī, Preiļos, Tukumā, Liepājā, Talsos, Alūksnē, Valkā

Tālrunis uzziņām: 67063853, 67063844, 67063851.

Sludinājums un tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases ceturtās kārtas mutiskās daļas jautājumi pieejami portālā www.tiesas.lv sadaļā "Darba piedāvājumi".