Aizvadīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai veltīta konference

Piektdien, 2018.gada 14.decembrī Kurzemes apgabaltiesā norisinājās konference, kura bija veltīta Kurzemes apgabaltiesas 100.gadadienai. Konferencē piedalījās Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki, kā arī bijušie tiesneši, Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji, Kurzemes rajona tiesas, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama, Rīgas apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas, prokuratūras un advokatūras pārstāvji.

Pirmo konferences daļu ievadīja tiesneses Lindas Vēberes atskats vēsturē “Apgabaltiesa Kurzemē un tās attīstība valsts tiesu sistēmā”. Savdabīgu akcentu lasījumam piešķīra tiesneša palīdzes Līgas Jankēvicas sagatavotie izvilkumi no pirmskara Latvijas tiesas spriedumiem un vietējā laikraksta “Kurzemes Vārds” publikācijām par notiekošajām tiesas prāvām.

Pirmās daļas izskaņā klātesošos uzrunāja Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, kura teica atzinīgus vārdus visiem esošajiem tiesnešiem un darbiniekiem, kā arī pateicās bijušajiem tiesnešiem. Tika sveikti tiesneši, kuri darbu uzsāka Kurzemes apgabaltiesā 1995.gadā pēc apgabaltiesu atjaunošanas – Astrīda Herta Bērziņa, Astra Klaiše, Rita Vīva, Ināra Rozīte, bet ar klusuma brīdi klātesošie godināja tiesnešus Vinetu Mahti un Uldi Brikmani, kuri arī uzsāka darbu pēc apgabaltiesu atjaunošanas, bet kuru vairs nav starp mums.

Katrs konferences dalībnieks saņēma Kurzemes apgabaltiesas simtgadei veltītu laikraksta eksemplāru. Speciālizdevums tapis ar Tiesu administrācijas un laikraksta “Kurzemes Vārds” atbalstu, piedaloties gan Kurzemes apgabaltiesas tiesnešiem, gan tagadējiem un bijušajiem darbiniekiem.

 

Konferences ietvaros tiesas ēkas pirmajā stāvā tika atklāta bijušo Kurzemes (Liepājas) apgabaltiesas priekšsēdētāju fotogrāfiju galerija, kas turpmāk būs apskatāma katram Kurzemes apgabaltiesas apmeklētājam.

 

 

Konferences otrajā daļā tika godināti darbinieku balsojumā izvirzītie Gada darbinieki tiesneša palīgu, tiesas sēžu sekretāru un kancelejas darbinieku nominācijās. Izvērtējot darbinieka ieguldījumu tiešajā darbā un tiesas dzīvē kopumā, komunikāciju un sabiedrisko aktivitāti un citus sasniegumus, par Gada kancelejas darbinieku kļuva tiesas sekretāre Ieva Konkina, par Gada tiesneša palīgu Marta Bužāte, bet par Gada tiesas sekretāri šogad kolēģi atzinuši Ilonu Bobko. Titulu ieguvējas saņēma diplomu un ceļojošo balvu, kura Gada darbinieka turējumā atradīsies vienu gadu līdz jauna nominanta paziņošanai.

Ar ziediem tika sveikti Tiesu administrācijas apbalvojumu saņēmēji un darbinieki, kuri šogad svin nozīmīgas darba gadu jubilejas. Tiesu administrācijas Goda Rakstu 2018.gadā saņēma tiesneša palīdze Marika Jankovska un priekšsēdētājas palīdze Zina Purina, Pateicības rakstu -kancelejas vadītāja Irita Sīle un tiesneša palīdze Ilze Mikne-Šaudine, bet Atzinības rakstu - tiesas konsultante Aiga Laugale un administrators Ansis Adrickis.

Apsveikumus saņēma tiesneša palīdze Marika Jankovska, kura Kurzemes apgabaltiesā strādā 20 gadus, tiesneša palīdze Guna Troika, tiesas tukls Dagnija Šmite, kancelejas vadītāja Irita Sīle un tiesas sēžu sekretāre Dace Paegle, kuras Kurzemes apgabaltiesā strādā 10 gadus.

Īpaši “PALDIES” un atzinības vārdi tika veltīti tiesnesei Ritai Vīvai, kura tiesneses amatā strādā 25 gadus un tiesnesei Ingrīdai Junghānei, kura tiesneša amata pienākumus pilda 20 gadus.

Konference aizvadīta pozitīvā gaisotnē, atskatoties uz paveikto, ar skatu nākotnē.

 

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze,

komunikatore Laila Glazūna

63483186; Laila.Glazuna@tiesas.lv