Andris Strauts, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs: Tiesas priekšsēdētājs ir tiesu sistēmas balsts

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, kurš šo apgalvojumu savulaik izteicis intervijā LV portālam, pats par balstu bijis 10 gadus, bet tieslietu sistēmā kopumā nostrādājis 26 gadus. Atskatoties pagātnē, diez vai staltais jauneklis, kurš pabeidzot jūrskolu, par savu darbavietu bija izvēlējies jūru un skaistos kuģus, varēja iedomāties, ka viļņi to kādreiz aiznesīs citos ūdeņos – likumu pantu jūrā un enkuru nomainīs tiesneša amata ķēde. Pēc jurisprudences studijām, 1994.gadā Saeima Andri Strautu iecēla par Rēzeknes pilsētas tiesas tiesnesi, pēc diviem gadiem Latgales apgabaltiesas tiesnesi, pēc tam tiesas priekšsēdētāja vietnieku, bet kopš 2010.gada Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju. Šodien beidzas otrais pilnvaru termiņš šajā amatā. Līdz amatā tiks iecelts jaunais priekšsēdētājs, A.Strauts vēl pildīs šos pienākumus.

“Nozīmīgākais sasniegums jurista karjerā? Dažs indivīds pēc saskarsmes ar mani noticējis, ka ļaunums nevar palikt nesodīts un atguvis ticību labajam,” tā intervijā “Jurista Vārds” sacījis A.Strauts. Viņa profesionālais sapnis ir, lai mūsu bērniem nebūtu jākaro, lai viņi dzīvotu drošā, sakārtotā un tiesiskā valstī – Latvijā.

Ilmārs Stivriņš, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis: “Ar Andri Strautu kopā esam strādājuši 25 gadus. Viņš ir atsaucīgs, saprotošs cilvēks, apzinīgs un centīgs sava darba darītājs un kolēģis. Reti kuram piemīt tik savdabīga humora izjūta, kā Strauta kungam. Lai veicas arī turpmāk!”

Andris Vilmanis, Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs: “Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija saka lielu paldies Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājam, tiesnesim Andrim Strautam par viņa ieguldīto darbu, vadot Latgales apgabaltiesu un stiprinot tiesu sistēmu kopumā. Paldies par profesionālo sniegumu, optimistisko attieksmi, iejūtību un sapratni. Paldies, ka iedrošināji augt un pilnveidoties, dalījies ar savu pieredzi un zināšanām, tādējādi, veicinot katra tiesā strādājošā izaugsmi. Paldies par atbalsta vārdiem, draudzīgo un patīkamo atmosfēru mūsu komandā. Visu desmitgadi Tu esi strādājis drosmīgi, nesavtīgi, lai izpildītu visus veicamos uzdevumus un plānotos mērķus. Un Tu to izdarīji! Novēlam nākamajos darbības gados būt idejām bagātam augstu mērķu sasniegšanā, nenogurstošam darbā un laimīgam savā ģimenē!”

Inga Augustaviča, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze: “Īsumā raksturojot Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Andri Strautu, kuram vairāk nekā astoņus gadus esmu bijusi palīgs, varu pateikt, ka mēs tiešām bijām komanda, jo jebkurā situācijā, pat esot domstarpībām, spējām rast savstarpēju kompromisu un sadarboties, jo no mūsu lēmumiem bija atkarīgs pārējās komandas darbs. Bez šaubām, esmu pateicīga A.Strauta kungam par iespēju strādāt ar viņu vienā komandā, jo, tie, kas ir strādājuši ar viņu, noteikti pievienosies manam viedoklim, ka viņš ir labs dzīves skolotājs, kas jebkuram var iemācīt pārvarēt dažādas grūtības un tikt galā ar dažādām stresa situācijām. Viņš noteikti ir bezbailīgs un tiešs cilvēks, jo nav baidījies pateikt to, kas ir acīmredzams, bet ne katram tīkams, kā arī nav baidījies pieņemt nepopulārus lēmumus. Paldies A.Strauta kungam par Latgales apgabaltiesas vadīšanu!”

 

A.Strauts astoņus gadus darbojies arī Tieslietu padomē.

Ilze Freimane, Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu nama priekšsēdētāja: “Ar Andri Strautu astoņus gadus kopā strādājām jaunizveidotajā Tieslietu padomē. Andris vienmēr ar lielu pārliecību aizstāv savu viedokli, ir tiešs savos izteicienos un nebaidās iet arī pret straumi. Kolēģim piemīt lieliska humora izjūta un viņš ir brīnišķīgs stāstnieks – visdažādākās dzīves situācijas prot attēlot krāsaini un aizrautīgi. Jāatzīmē, ka Andris Strauts bija viens no tiesnešiem, ko biju ievērojusi pirms pati sāku strādāt tiesneses amatā. Šķiet, 2003.gadā televīzijā redzēju ziņu sižetu, kur tiesnesis runāja par savu spriedumu Kononova lietā. Tas tika izdarīts ļoti korekti, cieņpilni un ar pārliecību. Jāatzīmē, ka tai laikā prakse skaidrot spriedumus vai sniegt jebkādus komentārus par izlemto bija ļoti reta tiesu prakse. Es atceros, ka manī, kā sabiedrības pārstāvī, tas raisīja ļoti pozitīvu attieksmi pret tiesu. Jau toreiz nodomāju, ka šāda prakse vairo sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. Savas tā laika atziņas esmu paturējusi prātā arī vēlāk, kad ir bijis jādomā par tiesu komunikāciju ar masu medijiem.”

Reiz žurnāliste jautāja Andrim Strautam, ko viņš sacītu, ja būtu jāuzrunā visi Latvijas juristi. Lūk,  ko viņš atbildēja: “Turiet savu amatu cieņā un godā, lai Dievs dod prātu mainīt to, kas ir mūsu spēkos un samierināties ar to, ko neesam spējīgi pārveidot! Patiesākais likums juristam – sirdsapziņa.”

Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, godprātīgu darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, A.Strauts apbalvots ar Tieslietu ministrijas I un II pakāpes Atzinības rakstiem un Sudraba un Zelta spalvām, kā arī Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.

 

Foto: Jurista Vārds