Apvienos Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiks apvienotas, no 2017. gada 1. februāra izveidojot tiesu ar nosaukumu - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa.

Jaunizveidotajai tiesai būs divas atrašanās vietas - līdzšinējo abu tiesu adresēs. Pieņemtais lēmums skar tiesas organizatoriskā līmenī. Uzsākto lietu izskatīšanu turpinās tie paši tiesneši, dokumentus tiesai būs iespējams iesniegt jebkurā no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas atrašanās vietām, tādejādi palielināsies tiesas pieejamība apmeklētājiem.

Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina: “Tiesu darbības teritoriju reforma, ko Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tieslietu padomi īsteno jau kopš 2015. gada, tiek atzīta par būtisku instrumentu tiesu efektivitātes paaugstināšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Apvienojot Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu, samazināsies noslodzes atšķirības starp šo tiesu tiesnešiem un būs iespējamas plašākas specializācijas iespējas. Minētajās tiesās ir samērā neliels tiesnešu un tiesu darbinieku skaits salīdzinoši arī citām Rīgas tiesām, pie tam tās ģeogrāfiski atrodas samērā tuvu. Līdz ar to šis solis ir kā loģisks turpinājums iesāktajam tiesu darbības teritoriju pārskatīšanas procesam.”

Tieslietu ministrija šī gada 24. novembrī Tieslietu padomei iesniedza Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plānu, kuru Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja šī gada 28. novembra sēdē. Šī gada 30. novembrī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina un Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics informēja Rīgas pilsētas Zemgales tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnešus un darbiniekus par plānoto reorganizāciju un izmaiņām, kā arī sniedza atbildes uz klātesošo jautājumiem.

 

Papildu informācija:

Tiesu reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles.

2015. gadā veikta Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija. 2016. gada 1. februārī – veikta četru rajona (pilsētu) tiesu reorganizācija Latgales tiesu apgabalā.

No 2017. gada 1. februāra Latvijā darbosies 26 vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pirms tiesu darbības teritorijas reformas uzsākšanas Latvijā darbojās 34 vispārējās jurisdikcijas tiesas.

Tiesu darbības teritoriju reformas pabeigšana tiek plānota līdz 2018. gada beigām.

 

Lana Ivulāne

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv