Ar ārvalstu ekspertiem Rīgas apgabaltiesā diskutē par apelācijas procesa attīstības iespējām

30. jūnijā Tiesu administrācija sadarbībā ar Rīgas apgabaltiesu Eiropas Sociāla fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros rīkoja konferenci “Apelācijas instances tiesas darba procesu pilnveide” ar ārvalstu ekspertu līdzdalību. Lietuvas apelācijas tiesas eksperti tajā tikās ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu, kā arī diskutēja ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem par plašu jautājumu loku. Lai dalītos savā pieredzē, īsā vizītē Rīgā bija ieradušies Lietuvas apelācijas tiesas priekšsēdētājs Aļģimants Valantīns (Algimantas Valantinas), Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Aloīzs Kropis (Aloyzas Kruopys) un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Egīdija Tamošūniene (Egidija Tamošiūnienė).

Diskusiju gaitā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā tika pārrunāta ekonomisko noziegumu iztiesāšana, pierādījumu pārbaude apelācijas instancē, liecinieku liecības iegūšana izmeklēšanas un iztiesāšanas stadijā, tulkošana apsūdzētajiem u.c. jautājumi, kas Latvijā ir aktuāli, izskatot krimināllietas apelācijas instancē.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā tika pārrunāta komerclietu iztiesāšana, procesuālo sankciju piemērošana, prasības lietās ar ārvalstu elementu, kritēriji, nosakot efektīvāku lietu izskatīšanu rakstveida procesā, kā arī obligātā advokātu procesa ieviešana, kas Lietuvā jau ir spēkā kopš š.g. 1.jūlija. Civillietās Lietuva ir vadošajās pozīcijās Eiropā pēc lietu izskatīšanas ātruma, jo tur vidēji vienu civillietu apelācijas instancē iztiesā sešu mēnešu laikā. Tas panākts, pārejot uz civillietu izskatīšanu rakstveida procesā, un tikai izņēmuma kārtā apelācijas sūdzības civillietās izskata mutvārdu procesā.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)