Aktualitāšu arhīvs 2013. gads

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 13.decembrī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisijas sēdes laikā tiks izskatītas trīs privātpersonu iesniegtās sūdzības par tiesnešu rīcību, kā arī tiks apspriests viena tiesneša iespējamais ētikas normu pārkāpums.  

  Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem.

 • Par Ogresa rajona tiesas darbu 2013.gada 2.decembrī

  Informējam, ka 2013.gada 2.decembrī laikā posmā no plkst.15:00 sakarā ar remontdarbiem ēkā Brīvības ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, būs traucējumi elektrības padevē, līdz ar ko būs apgrūtināta dokumentu un informācijas izsniegšana no Ogres  rajona tiesas.  Minētajā laika posmā būs apgrūtināta saziņa ar tiesu,  jo nebūs pieejami telefonsakari un internets, tāpēc no plkst.16:00 Ogres rajona tiesā tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar tiesu pa šādu tālruni  26301358 vai arī e-pastu ogre@tiesas.lv .

 • Svinīgo solījumu nodod četri jaunie tiesneši

  Šodien, 27.11.2013., valsts prezidentam Andrim Bērziņam četri jaunie tiesneši nodeva tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu).

  Darbu tiesneša amatā uzsāks  Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Elīna Leitāne, Limbažu rajona  tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Līga Grīnberga, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Kristīne Vinte-Korme un Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Gita Zenfa.

  Apsveicam uzsākot pildīt tiesneša darba pienākumus!

 • Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

  Piektdien, 8.novembrī, notika kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde.

   

 • Par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksu

  Tiesu administrācija ir sagatavojusi skaidrojumu par kārtību, kādā notiek valsts nodevu un citu maksājumu atmaksa.

 • Šodien notiek gadskārtējā tiesnešu konference

  Šodien, 1. novembrī,  Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiek vislatvijas tiesnešu konference, kurā piedalās Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši, kā arī Goda tiesneši.

 • Eiropas Savienības tiesu vadītāji Rīgā diskutēs par informācijas tehnoloģiju ietekmi uz tiesu sistēmas darbu

  Eiropas Savienības (ES) galvaspilsētu apelācijas tiesu prezidenti un virsprokurori pirmo reizi tiksies Rīgā, lai sanāksmē „Informācijas tehnoloģijas un justīcija – status quo un attīstība” pārrunātu valstu tiesu sistēmu aktualitātes. 24.un 25.oktobrī Rīgā tiksies 29 tiesu prezidenti un virsprokurori no 18 valstīm, tostarp, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un citām.

 • Par tiesas sniegto maksas pakalpojumu saņemšanu

  Tiesu administrācija informē, ka saņemot tiesas sniegtos pakalpojumus, kā arī maksājot valsts un kancelejas nodevas, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pantu, šādi dokumenti ir personas apliecība un pase.

   

 • Par dokumentu izsniegšanu no Kurzemes apgabaltiesas arhīva

  Tiesu administrācija informē, ka saistībā ar Kurzemes apgabaltiesas (Liepājā, Kūrmājas prospektā 2/6) arhīva pārvietošanu, laika posmā no 2013.gada 8.oktobra līdz 14.oktobrim būs apgrūtināta dokumentu un informācijas izsniegšana no tiesas arhīva.

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums vērsties pa tālruni 63420059 vai rakstīt uz e-pastu kurzeme.apgabals@tiesas.lv

 • Darbu Dobeles rajona tiesā beidz tiesnese Ērika Gulbe

  Tiesu administrācija informē, ka Dobeles rajona tiesā 2013.gada 30.septembrī tiesneša pienākumus beidza pildīt tiesnese, ilggadēja Dobeles rajona tiesas priekšsēdētāja Ērika Gulbe.