Aktualitāšu arhīvs 2014. oktobris

 • Sestdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  2014.gada 22.novembrī plkst.11.00 Latgales apgabaltiesā Atbrīvošanas alejā 95,  Rēzeknē notiks Tiesnešu ētikas komisijas izbraukuma sēde.

  Tiesnešu ētikas komisija ir aicinājusi Latgales tiesu apgabala tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus apmeklēt komisijas sēdi, lai diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem, kā arī pavērotu Tiesnešu ētikas komisijas darbu dažādu iesniegumu un pieprasījumu izskatīšanā.

  Ņemot vērā, ka komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā. Tāpat komisija vēlētos apspriest jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un tiesnešu atstatīšanās jautājumus, piemēram, vai tiesnesim jāatstatās no lietas izskatīšanas, ja lietas dalībnieks ir banka, kurā tiesnesim ir kredītsaistības.

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 24.oktobrī, Augstākajā tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisija izskatīs trīs iesniegumus par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem.  Komisijas priekšsēdētāja vietniece Dz.Balta informēs par seminārā Trīrē gūtajām atziņām par tiesnešu un prokuroru ētikas jautājumiem. D.Mita informēs par Tieslietu padomes darba grupas sēdē spriesto darbā ar komunikācijas vadlīnijām.

 • Par remontdarbiem Kurzemes apgabaltiesā

  Saistībā ar Kurzemes apgabaltiesā veicamajiem remotdarbiem, 2014.gada 17.oktobrī no pulksten 12.00 tiesā nebūs iespējams iesniegt  un saņemt dokumentus, kā arī veikt bezskaidras naudas norēķinus.

 • Aizvadīta Atvērto durvju diena Rīgas apgabaltiesā

  Jau otro gadu pēc kārtas Rīgas apgabaltiesa piedalījās valsts pārvaldes Atvērto durvju dienā, kuras laikā interesenti ne tikai iepazina tiesas ikdienas darbu, bet arī piedalījās tiesas sēdē un tikās ar tiesas darbiniekiem.

 • Rīgas apgabaltiesā viesojas Eiropas tiesu tiesnešu delegācija

  6.oktobrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Rīgas apgabaltiesu apmeklēja pieci tiesneši no Vācijas, Rumānijas, Austrijas un Polijas tiesām.

 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 10.oktobrī, Valmieras rajona tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisija ir aicinājusi Vidzemes tiesu apgabala tiesu tiesnešus apmeklēt Komisijas sēdi, lai pavērotu darbu dažādu iesniegumu un pieprasījumu izskatīšanā, kā arī diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem.

  Ņemot vērā, ka Komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, Komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā. Tāpat komisija vēlētos apspriest jautājumu par tiesnešu komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un tiesnešu atstatīšanās jautājumus.

   

 • Tieslietu ministrija atsauc ziņas par Ilonu Beierbahu

  Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 21.decembra spriedumu, kas stājās spēkā šā gada 24.septembrī, un ar kuru tiesa atzinusi elektroniskajos masu medijos publicētās ziņas par Ilonas Beierbahas godu un cieņu aizskarošām, Tieslietu ministrijai (TM) ir jāatsauc nepatiesas godu un cieņu aizskarošas ziņas, kas publicētas TM mājas lapā.