Aktualitāšu arhīvs 2014. februāris

 • Par Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas pārcelšanos uz jaunām telpām

  Informējam, ka, sākot ar 2014.gada 24.februāri Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija no pašreizējām telpām Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā tiek pārvietota uz pagaidu telpām Lielajā ielā 13, Liepājā.

  Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar tiesu pa tālruni 63420059, 63480117 vai arī e-pastu kurzeme.apgabals@tiesas.lv .
 • Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

  Š.g. 14.februārī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

  Komisija izskatīs četrus iesniegumus un trīs sūdzības par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, viena advokātu biroja sūdzību par vienu no tiesnešiem, kā arī lems par tiesneša lūgumu sniegt ētikas kodeksa normu skaidrojumu un tieslietu ministres pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesneša iespējamiem pieļautajiem ētikas normu pārkāpumiem.

  Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem, kā arī izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”.

 • Noslēgusies Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošana

  2013.gada 31.decembrī noslēdzas Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” (turpmāk – Projekts) īstenošana.

  Projekta ietvaros visas Latvijas 47 tiesas un 12 ieslodzījuma vietas (kopumā 323 zāles) tika aprīkotas ar video konferenču un skaņas ieraksta iekārtām.

  Videokonferenci tiesas izmanto gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēj ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā, citā pilsētā vai valstī. Videokonferences izmantošana ļauj saīsināt laiku, kas veltāms apsūdzēto sagatavošanai tiesas sēdei, uzlabot sabiedrības drošību, kā arī tiesu pieejamību, jo būtiski samazinās lietas dalībnieku ceļa izdevumi un patērētais laiks, tā kā nepieciešamības gadījumā piedalīties tiesas sēdē ir iespējams tuvākās pilsētas tiesā.

  Savukārt tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar skaņas ieraksta aparatūru palīdz uzlabot tiesas procesa un tiesas sēžu protokolu kvalitāti. Samazināsies protokola sagatavošanai nepieciešamais laiks, un tiesas sēdes skaņu ieraksts jeb protokols lietas dalībniekiem būs pieejams pēc tiesas sēdes beigām daudz ātrāk.

  Tieslietu ministre Baiba Broka atzinīgi vērtē paveikto: „Taisnīga tiesa sevī ietver tiesas neatkarību, tiesas pieejamību un efektīvu tiesas procesu saprātīgā termiņā. Latvijas un Šveices sadarbības projekts „Tiesu modernizācija Latvijā”, kurš noslēdzās ar videokonferenču un tiesas sēdes gaitas skaņu ierakstu aprīkojuma uzstādīšanu visās Latvijas tiesās, ir vainagojies ar visu šo trīs elementu pilnveidi un nostiprināšanu. Mēs visi zinām, ka laiks ir nauda - līdz ar jauno tehnoloģiju ieviešanu ievērojami varēsim taupīt gan vienu, gan otru mūsu valsts un arī starpvalstu tiesvedības procesos, turklāt paliekot arī precīzāki un atvērtāki. Kā Latvijas tieslietu ministre vēlos izteikt pateicību Šveices konfederācijas padomei, Viņas Ekselencei Šveices vēstniecei personīgi par atbalstu! Lielu paldies veltu Tiesu administrācijai, Augstākai tiesai, Ieslodzījumu vietu pārvaldei, Valsts tiesu ekspertīžu birojam, Ernst&Young Baltic, Lattelecom un Lursoft IT, Corporate Solutions, AA Projekts, E-Synergy, Atea un Kleintech Services, Tiesu namu aģentūrai, kā arī saviem tiešajiem kolēģiem Tieslietu ministrijā, jo tikai visi kopā esam īstenojuši šo mūsu tiesu sistēmai tik būtisko darbu!”

  „Projekta plānotie rezultatīvie rādītāji ir būtiski pārsniegti. Piemēram, no 2012.gada jūnija līdz 2013.gada decembrim ar videokonferenču starpniecību ir izskatītas jau vairāk kā 2000 tiesas sēdes, lai gan bija plānots nodrošināt 1000 tiesu sēdes videokonferenču režīmā. Projekta laikā gūtā pieredze modernizācijas pasākumu ieviešanā tieslietu sistēmā aktīvi tiek izmantota arī pieredzes apmaiņā ar citām Eiropas Padomes dalībvalstīm, piemēram, Lietuvu, Igauniju, Horvātiju, Nīderlandi, Spāniju, Moldovu”, ar gandarījumu atzīst Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

  Kopumā projekta laikā ir iegādātas un uzstādītas 94 videokonferenču un 308 skaņu ierakstu iekārtas, izstrādātas un ieviestas tiesas sēžu izmaksas kontroles un izmaksu samazināšanas procedūras, izstrādātas un efektivizētas tiesvedību procedūras, tiesās ieviesta audio protokolu marķēšanas sistēma, tiesās uzstādīts 41 informācijas kiosks un 130 informācijas stendi, uzlabots nacionālais tiesu portāls www.tiesas.lv, izstrādāti un ieviesti 5 elektroniskie pakalpojumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādātas un ieviestas elektroniskai aizpildīšanai 71 elektroniskas veidlapas, uzlabots Tiesu administrācijas, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vienotais iekšējais portāls, 85 tiesu darbavietas ir apgādātas ar skeneru infrastruktūru.

  Projekta rezultāti dod iespēju Latvijas tiesu sistēmai izmantot modernus tehniskos līdzekļus daudz efektīvākai tiesu procedūru nodrošināšanai, kas jau šodien nodrošina konkrētus rezultātus - tiesvedības procesu izmaksu un termiņu samazinājumu.

  Līgums par Projekta īstenošanu tika noslēgts 2009.gada 17.augustā un ilga līdz 2013.gada nogalei. Projekta īstenotājs ir Tiesu administrācija, savukārt projekta sadarbības partneri ir LR Augstākā tiesa, Tieslietu ministrija, Ieslodzījumu vietu pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs. Projekta kopējās izmaksas ir 9 411 765 Šveices franki jeb aptuveni 7,6 miljoni eiro, t. sk., Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums (15%) un Šveices valdības līdzfinansējums (85%).

  Papildinformācija:

  Agnija Karlsone

  Tiesu administrācija

  Tālrunis: 67063807

  E-pasts: Agnija.Karlsone@ta.gov.lv

  Līga Ādamsone

  Tieslietu ministres preses sekretāre

  Tālr. 67036759; 29334423

  e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv