Aktualitāšu arhīvs 2017. aprīlis

 • Tiesu administrācijā norisinās Rīgas apgabaltiesas tiesnešu vizīte

  Šodien, 2017. gada 28. aprīlī, Tiesu administrācijā viesojās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši.

 • Latvija stiprina sadarbību ar Azerbaidžānu tieslietu jomā

  No šī gada 25. aprīļa līdz 27. aprīlim Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un Tiesu administrācijas vadība atrodas pieredzes apmaiņas vizītē Azerbaidžānā, lai vecinātu abu valstu sadarbību tieslietu jomā.

 • Tiesai nodod krimināllietu par nepatiesu ziņojumu par spridzināmās ietaises ievietošanu tiesā

  Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai 2016. gada 3. jūnijā apsūdzētais nolūkā apturēt tiesas sēdi, kas nozīmēta izskatīšanai Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, no mobilā telefona piezvanīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), paziņojot, ka pēc stundas tiesu namā notiks sprādziens. 

 • Nākamie soļi tiesu teritoriju reformā

  Visu Latgales tiesu apvienošanu zem divām mātes tiesām atzīstot par veiksmīgu pilotprojektu, tagad arī pārējos tiesu apgabalos plānota teritoriāla reformēšana. Jautājums tiks skatīts jau tuvākajās Tieslietu padomes sēdēs.

 • Publicēts 2017. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard)

  Eiropas Komisija  10. aprīlī publiskojusi 2017. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kas ir piektais ziņojums, kurā analizēta dalībvalstu tieslietu sistēmu efektivitāte, kvalitāte un neatkarība. 

 • Kā norit tiesu reforma

  Līdz 2018. gada beigām Latvijā plānots pabeigt tiesu reformu. Tās gaitā tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šajā jaunajā teritorijā turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām.

 • Latvijā pirmo reizi norisināsies Mediācijas dienas

  No 25. līdz 28. aprīlim Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi pirmo reizi Latvijā rīko Mediācijas dienas, kuru ietvaros sertificēti mediatori iedzīvotājus informēs par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām, kā arī lielākajās Latvijas pilsētās nodrošinās mediatoru bezmaksas konsultācijas. Īpašs uzsvars tiks likts uz sabiedrības informēšanu reģionos.

 • Mediācijas dienas Talsos

  Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju no 25. – 28. aprīlim pirmo reizi Latvijā organizē Mediācijas dienas, kuru ietvaros sertificēti mediatori stāstīs par mediāciju praksē, tās sniegtajām iespējām, kā mediāciju pielietot un kāpēc tā ir noderīgs instruments ceļā uz domstarpību risināšanu. 27. aprīlī Mediācijas dienas tiek rīkotas arī Talsos, piedalīties var ikviens interesents.

 • Latvijas tiesnešu biedrības paziņojums

  Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju, kurā  tiesai pārmesta politiska ieinteresētība, kavējoties ar pilna sprieduma sagatavošanu lietā, Latvijas tiesnešu biedrība vēlas sniegt sekojošu informāciju.

 • Jauno juristu karjeras dienā studenti iepazīstas ar Rīgas apgabaltiesu

  Latvijas augstskolu studenti šodien Jauno juristu karjeras dienā apmeklēja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģiju Abrenes ielā, kur guva ieskatu tiesneša, tiesneša palīga, tiesas sekretāra un tiesas kancelejas darbā.