Aktualitāšu arhīvs 2017. jūnijs

 • Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanas laiku

  2017.gada 21.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētais, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

 • CEPEJ sāk Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu

  Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) 25. plenārsēdē 29. un 30. jūnijā Strasbūrā viens no jautājumiem ir informācija par komisijas sadarbības programmām, starp kurām ir arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums.

 • Kāda ir tiesu komunikācija mediju vērtējumā

  Pirms diviem gadiem Tieslietu padome apstiprināja divus dokumentus: Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas (Tieslietu padomē pārstāvētajām institūcijām) un Tiesu komunikācijas stratēģiju, kas ir rīcības normatīvs tiesām. Stratēģija nosaka - komunikācija ir tiesas darba sastāvdaļa, tās nodrošināšana ir tiesas priekšsēdētāja pienākums. Pārvarot nedrošību, zināmā mērā arī iekšējo pretestību un vēsturisko noslēgtību, tiesas - cita atvērtāk, cita formālāk komunikāciju ar medijiem nodrošina. Vai mediji to izjūt un novērtē, kādi ir komunikācijas šķēršļi? To noskaidrot bija mērķis aptaujai, ko aprīlī Tieslietu padomes vārdā veica Augstākā tiesa. Aptaujas anketu Augstākā tiesa izstrādāja sadarbībā ar Tiesu administrācijas un Rīgas apgabaltiesas komunikācijas darbiniekiem. Anketas izsūtītas iespējami daudziem medijiem, atbildes saņemtas no 23. Kaut skaits nav liels, atbildes ir vērā ņemamas, jo ir pārstāvēts viss mediju spektrs - nacionālā un reģionālā prese, specializētie mediji, TV, radio, portāli. 78 % atbildējuši, ka viņiem ir tieslietās specializējušies žurnālisti - tātad atbildēja tie, kas reāli saskārušies ar tiesām. Novērtējums - sekmīgs 

 • Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde būs ātrāka un efektīvāka

  Ceturtdien, 22.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma astoņus Tieslietu ministrijas izstrādātos likumprojektus, kuru mērķis ir būtiski uzlabot Latvijas spēju apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tai skaitā nodrošināt efektīvus noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas pasākumus, tādējādi būtiski uzlabojot šādu noziegumu izmeklēšanu, pierādīšanu un personu saukšanu pie atbildības.

 • R.Kronbergs: VK ieteikumi apstiprina nepieciešamību turpināt jau uzsāktās reformas tiesu sistēmā

  Atsaucoties uz Valsts kontroles publicēto revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darba efektivitāti?”, kurā apskatīta tiesu sistēma laika periodā no 2009. līdz 2015. gada sākumam, Tieslietu ministrija atzinīgi novērtē Valsts kontroles paveikto un piekrīt Valsts kontroles 22 ieteikumiem, lai pilnveidotu tieslietu sistēmu, tomēr šobrīd ziņojums atspoguļo vēsturi – kā tiesu sistēma izskatījās līdz 2015. gadam. 

 • Par Rīgas rajona tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbu š.g. 20. jūnijā

  Informējam, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir atsākusi darbu, savukārt, Rīgas rajona tiesa apmeklētājus nepieņems līdz dienas beigām. 

 • Par tiesu darba laiku 2017.gada 22.jūnijā

  Informējam, ka sakarā ar pirmssvētku dienu š.g. 22. jūnijā Rajonu pilsētas tiesu un apgabaltiesu darba laiks ir līdz plkst. 15.00

 • Par Ogres rajona tiesas darba laiku š.g. 22. jūnijā

  Informējam, ka 2017.gada 22.jūnijā Ogres rajona tiesā, sakarā ar plānotajiem remontdarbiem no plkst.14.00 tiks atslēgta ūdens padeve.

  Apmeklētāju pieņemšana un dokumentu iesniegšana tiek organizēta līdz plkst.14.00.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 • Tieslietu padome atbalsta tiesu teritoriālo reformu

  Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos rajona (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānus Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā, saskaņā ar kuriem 2018.gadā tiks pabeigta tiesu teritoriālā reforma Latvijā.

 • Informācija prokurora amata pretendentiem

  Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.