Aktualitāšu arhīvs 2018. janvāris

 • Informācija presei par Pāvilostā uzbūvēto māju, kas nodēvēta par kuģi

  2018. gada 18. janvārī medijos ir izskanējusi informācija par to, ka Pāvilostā dažus metrus no jūras ir uzbūvēta māja un tiesā ir pierādīts, ka tas ir kuģis.

 • Tieslietu padome turpmāk noteiks tiesneša amata kandidātu atlases kārtību un iecels amatā tiesu priekšsēdētājus

  Ceturtdien, 18. janvārī, Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja otreiz caurlūkotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas paredz būtiski stiprināt Tieslietu padomes pilnvaras, kapacitāti un pārvaldību, kā arī mazināt izpildvaras un likumdevēja lomu.

 • Tiesu reorganizācijas izmaiņas šogad

   Kāpēc tiek īstenota tiesu teritoriālā reforma?

  Tiesu teritoriālā reforma tiek īstenota, lai risinātu ar tiesu efektivitātes paaugstināšanu saistītus problēmjautājumus kā, piemēram, nevienmērīga tiesu noslodze un atšķirīgs tiesvedības ilgums viena veida lietās, mazā tiesnešu skaita dēļ apgrūtinātā vai neiespējamā tiesnešu specializācija un lietu sadales nejaušības nodrošināšana.

 • Aicinām uz preses konferenci par tiesu teritoriālo reformu 2018. gadā

  Laipni aicinām piedalīties

  preses konferencē

  par tiesu teritoriālo reformu un tiesu reorganizāciju 2018. gadā

  2018. gada 15. janvārī plkst. 12.00

  Ministru kabineta preses konferenču telpā (3. stāvs)

  Brīvības bulvāris 36, Rīga

 • Tieslietu padome ir tiesas neatkarības stiprināšanas garants

  Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes izveidošanas mērķis ir līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu, nosakot tai nozīmīgu lomu jautājumos, kas skar tiesu sistēmu.Tieslietu padomes darbību regulēlikums "Par tiesu varu" unTieslietu padomes reglaments. Tieslietu padomes funkcijas noteiktas likumā "Par tiesu varu", Satversmes tiesas likumā un citos likumos.

 • Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis uzsācis darbu Satversmes tiesā

  2018.gada pirmajos sešos mēnešos Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Valdis Vazdiķis strādās Satversmes tiesas  (ST) padomnieka amatā.

 • Lēta tiesa tautai dārgi maksā – vērtē tiesnesis Andris Strauts

  Ieguvumi no tiesu teritoriālās reformas Latgalē, cīņa pret apzinātu tiesu procesu vilcināšanu, alternatīvi strīdu risināšanas ceļi un melnās avis sistēmā – šie un citi būtiski jautājumi LV portāla sarunā ar Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju ANDRI STRAUTU.

 • Aizvadīts gada noslēguma pasākums Kurzemes apgabaltiesā

  2017.gada nogalē Kurzemes apgabaltiesā norisinājās tradicionālais gada noslēguma pasākums, kurā kolektīvs atskatījās uz kopīgi paveiktajiem vērtīgajiem darbiem 2017.gadā, kā arī veltīja pateicības un atzinības vārdus vairākiem tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. Pirmo reizi tiesas darbinieku vidū tika rīkota balsošana, lai noteiktu Gada darbinieku trīs grupās - starp palīgiem, tiesas sēžu sekretāriem un kancelejas darbiniekiem, izvērtējot ieguldījumu tiešajā darbā un tiesas dzīvē kopumā, savstarpējo atsaucību un komunikāciju, sabiedrisko aktivitāti un citus darbinieka sasniegumus. Titula ieguvējs saņēma diplomu un ceļojošo balvu, kura Gada darbinieka turējumā atradīsies vienu gadu līdz jauna nominanta paziņošanai. 

 • Par Alūksnes rajona tiesas darba laiku 2018. gada 3. janvārī

  Informējam, ka 2018. gada 3. janvārī no plkst. 9.00 - 13.00 Alūksnes rajona tiesā sakarā ar elektroenerģijas piegādes pārtraukumu apmeklētāji netiks pieņemti un saziņa ar tiesu nebūs iespējama.