Aktualitāšu arhīvs 2019. gads

 • Gada noslēguma pasākums Kurzemes apgabaltiesā

  2019.gada 20.decembrī Kurzemes apgabaltiesā norisinājās gada noslēguma pasākums, kurā atskatījāmies uz 2019.gadā paveikto, īpaši atzīmējot labos darbus un sasniegumus.

 • Apgabaltiesa atkārtoti izskatījusi strīdu par TV NET publicētu viedokļrakstu

  Rīgas apgabaltiesā pirmdien, 23. decembrī, lietas dalībniekiem kļuvis pieejams spriedums, ar kuru daļēji apmierināta VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) prasība pret SIA “TV NET” (TV NET). 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas spriedumu ir iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

 • Atvadīšanās no tiesneses Sandras Strences

  Šodien Torņakalna baznīcā notika atvadu svētbrīdis mūžībā aizgājušajai tiesnesei Sandrai Strencei. Enerģiska, zinoša, vienmēr strādāt griboša un varoša – tāda mums, Tiesu administrācijas kolēģu atmiņās, paliks tiesnese un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence. Viņa par sevi esot sacījusi – tāda, kā es, kas vai nu saka acīs, vai klusē, esmu vienīgā… Un, kaut arī kādam tas varēja nepatikt, tomēr pat lielākie oponenti atzina – Sandra ir cilvēks, kura par atklātību un stingru stāju ikvienā jautājumā, iemantojusi lielu cieņu. Šis kolēģu novērtējums ir kā pēdējais spriedums – nepārsūdzams. Lai gaišs ceļš tālumā mūsu Latvijas tiesu patriotei!

 • Tiesu administrācija paraksta memorandu par savstarpēju sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā

  Šodien,  16.decembrī Tiesu administrācijas direktors Andris Munda parakstīja memorandu par savstarpēju sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā starp valsts iestādēm.

 • Svinīgā pasākumā godina tiesu darbiniekus

  Šodien, 13. decembrī, norisinājās Tiesu administrācijas apbalvojumu pasniegšanas pasākums, kas ieviests kā tradīcija, lai izteiktu pateicību tiesnešiem un tiesu darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu tieslietu sistēmā.

 • Šodien norisinās konference “Tiesneša loma mūsdienu sabiedrībā”

  Šodien, Tiesu administracija sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju īsteno konferenci “Tiesneša loma mūsdienu sabiedrībā”, kas norisinās ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 • Rīgas apgabaltiesas tiesnešus un tiesnešu palīgus turpina iepazīstināt ar notariāta aktualitātēm

  Rīgas apgabaltiesā piektdien, 13. decembrī, notika Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektora Dr.iur. Gata Litvina priekšlasījums, kuru noklausījās Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši un tiesnešu palīgi. Notariāta pārstāvis analizēja ārvalstu pilnvaru atzīšanu Latvijā, kā arī iepazīstināja ar E notāra klienta portāla jaunievedumiem un citiem elektroniskajiem pakalpojumiem, kas pieejami www.latvijasnotars.lv. Civillietu tiesas kolēģijā strādājošos G.Litvins ar šo prezentāciju iepazīstināja š.g. oktobrī.

 • ASV eksperti dalās kibernoziegumu apkarošanas pieredzē

  Lai dalītos savā pieredzē, apkarojot ar digitālo vidi saistītus noziegumus, ASV tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu un kiberdrošības speciālistu grupa trešdien, 2019. gada 12. decembrī tikās ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem un darbiniekiem.

 • Tiesu administrācijas direktora amatā ieceļ Andri Mundu

  Ar Tieslietu ministrijas 2019.gada 11.decembra rīkojumu, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta pirmo un otro daļu, Tiesu administrācijas direktora amatā no š.g. 16.decembra tiek iecelts Andris Munda.

  No 1999.gada līdz 2000.gadam A. Munda strādājis Tieslietu ministrijas plānotāja/ekonomista amatā. No 2000.gada līdz 2007.gadam strādājis Tieslietu ministrijas Budžeta plānošanas nodaļas vadītāja amatā, savukārt, no 2007.gada līdz 2019.gadam strādājis Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta direktora amatā. No 2019.gada 4.jūnija A. Munda pilda Tiesu administrācijas direktora pienākuma izpildītāja darbu.

  2010.gadā A. Munda par būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā apbalvots ar Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un “zelta spalvu”.

 • Mūžībā devusies Latvijas tiesu sistēmas patriote tiesnese Sandra Strence

  2019.gada 10.decembrī mūžībā devusies Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence. Tiesnese Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu vadīja kopš 2014.gada. Pirms tam piecus gadus bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēmusi Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un ”Zelta spalvu”, par izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu - Goda zīmes un Goda rakstus. Tiesnese vairākus gadus darbojās Tieslietu padomē, bijusi tiesu ekspertu atestācijas komisijas locekle, Zvērinātu tiesu izpildītāju amata pretendentu atestācijas komisijas locekle, Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes locekle.

  Atvadu svētbrīdis notiks šā gada 16.decembrī, plkst.13.00 Torņakalna baznīcā.