Aktualitāšu arhīvs 2019. janvāris

 • Par Zemgales rajona tiesas (Ogrē) darba laiku 17. janvārī

  Tehnisku iemeslu dēļ 2019.gada 17.janvārī būs ierobežota Zemgales rajona tiesas (Ogrē) darbība.

  Tiesas kancelejā  tiks nodrošināta dokumentu pieņemšana un izsniegšana, maksājumi.

  Netiks nodrošināta iepazīšanās ar lietām.

 • Tieslietu ministrs atstādina no amata Zemgales rajona tiesas tiesnesi

  Piektdien, 11.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atstādināja no amata Zemgales rajona tiesas tiesnesi, pret kuru Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja ierosināja disciplinārlietu par administratīvo pārkāpumu.

 • Tieslietu ministrija atkārtoti rosina lemt Tieslietu padomē par tiesnešu administratīvās imunitātes atcelšanu

  Otrdien, 8. janvārī, Tieslietu ministrija atkārtoti iesniegusi vēstuli Tieslietu padomes priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam ar lūgumu iekļaut tuvākās Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā jautājumu par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un lemt par atbalstu nepieciešamo grozījumu virzībai likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā.

 • 100 gadu arī Zemgales apgabaltiesai

  Tikai savējo – tiesnešu un tiesas darbinieku – lokā, piedaloties pirmajam tiesas priekšsēdētājam senatoram Pēterim Dzalbem, decembrī Zemgales apgabaltiesā atzīmēta tās simt gadu jubileja. Tiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa uzver, ka ir svarīgi apzināties priekšteču veikumu Latvijas tiesiskuma un reizē arī valstiskuma stiprināšanā, šī apziņa palīdz ikdienas darbā.

 • Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēmusi ierosināt atcelt no amata tiesnesi Ivetu Silicku

  Šodien Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēmusi ierosināt no amata atcelt Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ivetu Silicku, kura 2018.gada 10.novembrī vadīja automašīnu alkohola reibumā. Disciplinārkolēģija  rosinās arī izteikt priekšlikumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam atstādināt tiesnesi Ivetu Silicku no amata līdz dienai, kad stāsies spēkā nolēmums šajā disciplinārlietā. Savukārt, tiesnese disciplinārkolēģijas lēmumu var pārsūdzēt septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.