Aktualitāšu arhīvs 2020. marts

 • Par izpildu dokumentu nodošanu piespiedu izpildei elektroniski

  Ņemot vērā šobrīd valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, piesardzības nolūkos ar mērķi samazināt Covid-19 izplatīšanās risku, iestādes ir aicinātas iespēju robežās nodrošināt pakalpojumus attālināti, pēc iespējas izslēdzot klātienes saskarsmes iespējamību. Ievērojot minēto, tiesas ir aicinātas izpildu rakstus sagatavot un izsniegt elektroniski, ja lietas dalībnieks to ir lūdzis. 

 • Latvijas tiesu darbs turpinās arī ārkārtējās situācijas apstākļos

  Pasākumi vīrusa izplatības mazināšanai nav kļuvuši par šķērsli tiesu funkcionēšanai – Latvijas tiesas pilnā apjomā nodrošina pilsoņu tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses arī ārkārtējās situācijas apstākļos.

   

 • Atsauce uz mediju informāciju par tiesas sēdi Vidzemes priekšpilsētas tiesā

  Medijos izskanējis, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā šodien notiek plānotā tiesas sēde, pret vīrieti, kurš vairāku gadu garumā no interneta portālos iepazītām jaunām sievietēm izkrāpis aptuveni 150 000 eiro. Tiesa informē, ka informācija neatbilst patiesībai, jo ārkārtējās situācijas dēļ tiesas sēde nenotiek - tā ir atcelta. Vairāk informācijas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. 

 • Zemgales rajona tiesas paziņojums par ierobežojumiem ārkārtējās situācijas apstākļos

  Laika posmā no 2020.gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Zemgales rajona tiesā, ēkās:  Dambja ielā 12, Jelgavā; Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē; Neretas ielā 39, Jēkabpilī; Pils ielā 16, Tukumā; Muldavas ielā 16, Dobelē; Brīvības ielā 44, Ogrē; Brīvības ielā 6, Ogrē; Uzvaras ielā 3, Bauskā; Zaļā ielā 12, Bauskā noteikti vairāki ierobežojumi. 

 • "Latvijas lepnuma" lieta noņemta no izskatīšanas

   Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, krimināllieta pret audžuvecākiem, kuri vairāku gadu garumā vērsuši fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem bērniem (t.s.“Latvijas lepnuma” lieta) Zemgales rajona tiesā (Ogrē) ir noņemta no izskatīšanas. Par nākamo tiesas sēdi tiks paziņots atsevišķi.

 • Par Pirmās evanģēliskās Jēzus draudzes krimināllietas izskatīšanu

  Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, informējam, ka Pirmās evanģēliskās Jēzus draudzes krimināllietas izskatīšana Zemgales rajona tiesā (Jelgavā) pārcelta uz 2020.gada 21.aprīli, plkst.10.00.

 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē

  Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, laika posmā no 2020. gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Lomonosova ielā 10, Rīgā tiek pārtraukta apmeklētāju apkalpošana klātienē, t.sk. dokumentu saņemšana un izsniegšana.

   

 • Par organizatoriskajiem pasākumiem Zemgales apgabaltiesā

  Ievērojot, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un atbildīgo institūciju izplatīto informāciju, sniegtās rekomendācijas par koronavīrusa izraisītās slimības ,,Covid-19” izplatības ierobežošanu, pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 33.panta trešās daļas 41.punktu un Augstākās tiesas priekšsēdētāja 2020.gada 16.marta paziņojumu, Zemgales apgabaltiesā noteikti šādi organizatoriski pasākumi. 

 • Rīgas apgabaltiesas darbība valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

  Lai tiesas darbu pielāgotu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, sākot no 2020. gada 17. marta tiesas apmeklētāji Rīgas apgabaltiesā tiek ielaisti tikai, ja viņi ir aicināti uz tiesas sēdi ar tiesas pavēsti vai citu aicinājumu.

 • Par Latvijas tiesu darbu ārkārtējā situācijā

  Ministru kabinets ar 2020.gada 14.marta grozījumiem 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir pilnvarojis Augstākās tiesas priekšsēdētāju noteikt kārtību un nosacījumus, kādā ārkārtējās situācijas laikā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai citādi ierobežot mutvārdu tiesvedības procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās. Šodien, 16.martā, Augstākajā tiesā notika Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča tikšanās ar rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu un vienotos par tiesu turpmāko darbu saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju.