Arī Kurzemes apgabaltiesā būs pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Ceturtdien, 1. februārī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi Kurzemes apgabaltiesā uzsāks projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas Kurzemes apgabaltiesā (Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja) tiks nodrošinātas pēc Kurzemes rajona tiesas un Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu pieprasījuma.

Projekts paredz, ka tiesneši, kuri saņem vai skata strīdu saistībā ar ģimenes lietām vai jebkuru citu civillietu, kurā mediācija varētu būt piemērots un efektīvs strīda risināšanas līdzeklis, iesaka tiesas procesā iesaistītajām personām doties uz konsultāciju pie dežūrējošā mediatora. Konsultācijas laikā puses pašas varēs novērtēt mediācijas piemērotību konkrētā strīda risināšanai, kā arī pārliecināties par mediācijas priekšrocībām salīdzinājumā ar tiesāšanos.

Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau ir ierosināts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā notiks vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

 

Papildu informācija:

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Latgales priekšpilsētas tiesā,  Rīgas rajona tiesā (Rīgā), Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesā, tajā skaitā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, Aizkraukles rajona tiesā un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā. Projekta ietvaros līdz šim sniegtas vairāk kā 190 bezmaksas konsultācijas. 43% gadījumu pēc konsultācijas puses nolēma uzsākt mediācijas procesu.

Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738, e - pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv