Astoņas jaunietes uz dienu kļuva par Rīgas apgabaltiesas tiesnešu „ēnām”

Šodien, 11.februārī, Rīgas apgabaltiesas tiesnešu darba gaitām sekoja astoņas „ēnas” no Rīgas, Jūrmalas, Iecavas un Pļaviņu pilsētām un novadiem.

Rīgas apgabaltiesa jau vairākus gadus piedalās visā pasaulē populārajā skolēnu karjeras izglītības pasākumā un piedāvā jauniešiem „ēnot” tiesnešus, iepazīt viņu darba ikdienu un uzzināt vairāk par to, kā Latvijā tiek iztiesātas civillietas, krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas. Šogad četrus Rīgas apgabaltiesas tiesnešus „ēnoja” astoņas vidusskolnieces no Rīgas Teikas vidusskolas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Rīgas 34.vidusskolas, Jūrmalas Valsts Ģimnāzijas, Iecavas vidusskolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas. Septiņas jaunietes „ēnoja” Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāju Inesi Lauru Zemīti un tiesneses Ivetu Vīganti un Ivetu Brimerbergu, savukārt Civillietu tiesu kolēģijas tiesnesi Madaru Ābeli „ēnoja” viena jauniete.

Dienas laikā jaunietes nepastarpināti uzzināja vairāk par tiesnešu darba ikdienu, pienākumiem un specifiku, piedalījās tiesas sēdēs, pārbaudīja videokonferences tehnikas iespējas tiesā un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Inese Laura Zemīte par aizvadīto Ēnu dienu stāsta, ka „Jaunietēm dienas laikā tika sniegta vispārīga informāciju par krimināllietas iztiesāšanas stadijām, ar iespēju vērot ikdienas tiesneša darbu apelācijas instances tiesā. Dažas „ēnas” bija pārsteigtas par atsevišķu krimināllietu lielo apjomu (tieši sējumu ziņā), kas vizuāli bija redzams no tiesnešu lietvedībā esošām lietām. Pēc saņemtās informācijas par krimināllietas sagatavošanu, iztiesāšanas specifiku tiesas zālē, līdz nolēmumu tapšanai katrā lietā, „ēnas” atzina, ka šajā profesijā nav vienkārši un viegli strādāt, jo tiesnesim ir liela atbildība, nepieciešamas vispusīgas zināšanas ne tikai juridiskos jautājumos, bet svarīga arī dzīvē gūtā pieredze. Jaunietes aktīvi uzdeva sev interesējošus jautājumus un dalījās gūtajos iespaidos, kas radās piedaloties divos tiesas procesos, no kuriem viens notika videokonferences režīmā”.

Tos jauniešus, kuri kļuva par Rīgas apgabaltiesas tiesnešu „ēnām”, izvēlējās izvērtējot jauniešu pieteikumus un pamatojumus, kāpēc viņi vēlās „ēnot” tieši Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneses, kā arī ņemot vērā pašu jauniešu noteikto prioritāti šim „ēnošanas” piedāvājumam vortālā www.enudiena.lv. Kā arī par vienas tiesneses „ēnu” kļuva jauniete, kura pati nepastarpināti sazinājās ar konkrēto tiesnesi, kuru vēlējās „ēnot”.

Karjeras izglītības programmu Ēnu dienu Latvijā jau 14 gadu organizē biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija.