Atklās Madonas tieslietu namu

2019.gada gada 11.decembrī, plkst.11.00 svinīgā pasākumā atklās Madonas tieslietu namu, Saules ielā 17, Madonā.

Bijušajā Lattelecom ēkā turpmāk vienkopus atradīsies līdz šim vairākās ēkās izvietotās tiesu iestādes, nodrošinot atbilstošus darba apstākļus tiesnešiem, darbiniekiem un veicinot tiesu pieejamību iedzīvotājiem. Rekonstruētajā ēkā strādās vairākas tieslietu iestādes – Vidzemes rajona tiesa Madonā, Vidzemes apgabaltiesas tiesu nams Madonā, Valsts probācijas dienests, pēc kāda laika pievienosies arī Valsts zemes dienests.

“Lai gan šajā ēkā Valsts probācijas dienesta Madonas nodaļa atrodas jau 14 gadus, ēkas renovācija un Tiesu nama izveide sniegusi mums iespēju pārcelties uz probācijas darba specifikai piemērotākām telpām. Jaunās telpas ir veidotas atbilstoši droša biroja standartam, kas nozīme, ka darbiniekiem, tiekoties ar probācijas klientiem, darba vide būs drošāka, kā arī tiks nodrošināts privātums, kas veicinās probācijas speciālista un klienta savstarpējo sadarbību. Jaunās telpas un aprīkojums ir ieguldījums VPD Madonas kolektīva darba efektivitātes paaugstināšanā un labizjūtas veicināšanā," norāda Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Rekonstruējot Madonas tieslietu namu, tiek modernizēts tiesu darbs un uzlabota tiesas pieejamība apmeklētājiem atbilstoši mūsdienu prasībām, tiesās ērti varēs pārvietoties arī personas ar kustību traucējumiem.

Aldis Stienis, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks: “Vidzemes rajona tiesas Madonā tiesnešiem un darbiniekiem šis ir nozīmīgs un ilgi gaidīts brīdis. Ilgais ceļš uz modernu un mūsdienīgu tiesu ir sasniegts. Projekts ir sekmīgi realizēts sadarbībā ar privāto uzņēmēju SIA “Specprojekts” un tagad tiesa var ievākties telpās, kas atbilst visaugstākajiem standartiem. Turpmāk tiesnešiem un darbiniekiem atliek vienīgi kvalitatīvi veikt darbu un nodrošināt iedzīvotājiem tiesības uz taisnīgu tiesu.”

 

Līdz šim ēkas, kurās strādāja Madonas tiesas bija gan tehniski, gan vizuāli nolietojušās, darba kabineti šauri un neatbilstoši mūsdienu prasībām, lielais, apjomīgais arhīvs novietots bēniņos. Rekonstruētajā ēkā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tiesnešu darba zona funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, bet, domājot par tiesas apmeklētāju un darbinieku drošību, izveidota atsevišķa tiesājamo konvojēšanas zona. Ēkā būs videokonferenču zāles, lai vietējiem iedzīvotājiem nav jābrauc uz tiesu, kur tiek izskatīta viņu lieta.

Svinīgajā Madonas tieslietu nama atklāšanas pasākumā piedalīsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs, priekšsēdētāja vietnieks Aldis Stienis, Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja Irēna Kucina, Tiesu administrācijas vadība, būvnieki un Madonas novada domes pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja:

Ināra Makārova

Tiesu administrācijas

Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 29299565

e-pasts: inara.makarova@ta.gov.lv

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010

www.ta.gov.lv; www.tiesas.lv