Augstākās tiesas judikatūras seminārā Rīgas apgabaltiesas tiesneši gūst ieskatu pieejamo informatīvo resursu izmantošanā

Tiesu dialoga ietvaros šodien attālināti notika seminārs Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem abās tiesas kolēģijās, ko vadīja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Šādas tikšanās jau notikušas Kurzemes apgabaltiesā un Vidzemes apgabaltiesā, savukārt rudenī ieplānota tikšanās Zemgales apgabaltiesā.

“Darbs ar judikatūru ir daļa no tiesu dialoga, ko Rīgas apgabaltiesa veic gan ar pirmās instances tiesu tiesnešiem, gan ar Augstāko tiesu,” atklājot semināru uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone. “Judikatūras apjoms pēdējo gadu laikā ir ievērojami audzis. Paplašinājies arī tiesnešiem pieejamo resursu klāsts, tādēļ svarīgi turpināt pilnveidot prasmes, kā vislabākajā veidā varam atrast nepieciešamo judikatūru,” uzsvēra D. Vilsone.

Mācību laikā Rīgas apgabaltiesas tiesneši iepazinās ar Augstākās tiesas tīmekļvietnē pieejamās informācijas un tiesas spriešanā izmantojamo materiālu klāstu, kā arī judikatūras meklēšanas iespējām. Semināra laikā tika detalizēti analizētas judikatūras nolēmumu arhīva izmantošanas iespējas, sniegta informācija par Latvijas Senāta nolēmumu pieejamību, kā arī veicināta citu resursu – Valsts arhīva datu bāžu, Latvijas Republikas Saeimas, vietnes likumi.lv, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas – izmantošana tiesas spriešanā.

Mācību noslēgumā to dalībnieki izteica pateicību A. Zikmanei par sniegto izsmeļošo informāciju un padomiem, kas noderēs turpmākajā darbā. Līdzīgas mācības rudenī plānotas arī Rīgas apgabaltiesas tiesnešu palīgiem.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)