Bordāns atzinīgi novērtē tiesu veiktos pasākumus tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšanai

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) videokonferencē ar tiesu priekšsēdētājiem šodien apsprieda tiesu darbu ārkārtējā situācijā, atzinīgi novērtējot tiesu veiktos pasākumus, lai nodrošinātu tiesu darba nepārtrauktību ārkārtējās situācijas laikā.

"Tiesu darbinieki un tiesneši ārkārtējās situācijas apstākļos ir starp tām personām, kas sargā valsts tiesiskumu arī krīzes apstākļos un neapšaubāmi atrodas frontes pirmajās līnijās, riskējot ar savu veselību," tiesnešiem sacīja Bordāns.

Ministrs arī izsaka pateicību katram tiesu darbiniekam un tiesnesim par atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu ārkārtējās situācijas laikā.

Sarunās galvenās tēmas bija par dokumentu apriti un tiesas komunikāciju ar lietas dalībniekiem un iesaistītajām pusēm, kā arī saņemto lietu skaita dinamiku. Tāpat tika apspriesta attālināto komunikācijas platformu izmantošana tiesu darbā un citi jautājumi.

Bordāns arī uzsvēra, ka, ņemot vērā Covid-19 izplatības attīstību Latvijā, šobrīd ir jāapzina un jāievieš arī netradicionāli risinājumi tiesu darba nodrošināšanai, lai atbilstoši valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem un nodrošinātu personu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Vitenburgs piebilda, ka ministra videokonferences ar visiem tiesu priekšsēdētājiem tiks organizētas regulāri, lai operatīvi sniegtu visu nepieciešamo atbalstu tiesu vadītājiem.

Jau ziņots, ka 16.martā tieslietu ministrs Jānis Bordāns apstiprināja vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu darbinieku un apmeklētāju veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.