Darbu tiesneša amatā noslēdz Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Tiltiņš

Šajās dienās darbu tiesneša amatā noslēdzis Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Tiltiņš, kurš pildīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša pienākumus. Latvijas Republikas Saeima 2024. gada 2. maija sēdē ar š.g. 1. jūliju Jānis Tiltiņu atbrīvoja no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās. Tiesneša J. Tiltiņa darba stāžs Augstākās tiesas tiesneša amatā ir vairāk nekā 15 gadi, bet kopumā par tiesnesi nostrādāti vairāk nekā 30 gadi.

Tiesnesis uzkrājis bagātīgu pieredzi gan krimināllietu, gan administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, gan arī izvērtējot sūdzības par piemērotajiem drošības līdzekļiem un sūdzības kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Rīgas apgabaltiesas vārdā tiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants pateicas tiesnesim Jānim Tiltiņam par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Jānis Tiltiņš ieguvis 1993. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti, kur 1995. gadā ieguva maģistra grādu tiesību zinātnē. Papildus izglītojies Latvijas Tiesnešu mācību centra, Augstākās tiesas, Iekšlietu ministrijas, Latvijas Policijas akadēmijas semināros un kursos. Sākotnēji studijas jurisprudencē apvienotas ar jurista darbu apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Alterna”.

1994. gadā sācis pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, 2003. gadā iecelts par tiesnesi Rīgas apgabaltiesā. Par Augstākās tiesas tiesnesi Saeima viņu apstiprināja 2008. gada 11. septembrī un tiesnesis strādāja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā.

Kopš 2015. gada 10. jūnija Jānis Tiltiņš pildīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša pienākumus.

2023. gadā tiesnesis Jānis Tiltiņš apbalvots ar Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par atbalstu un iesaisti Latvijas tiesu sistēmas attīstībā. 2024. gada jūnijā tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere ir izteikusi pateicību tiesnesim Jānim Tiltiņam par profesionālu sadarbību, ilggadēju un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu, stiprinot Latvijas tiesiskumu un demokrātiju.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos