Darbu tiesneša amatā noslēdz Rīgas apgabaltiesas tiesnese Brigita Būmeistere

Ar 2022. gada 5. maiju darbu tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās saistībā ar pensionēšanos noslēdz Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Brigita Būmeistere. Viņas darba stāžs Rīgas apgabaltiesas tiesneša amatā ir 20 gadi, bet kopumā Latvijas tieslietu sistēmā nostrādāti vairāk nekā 29 gadi.

Tiesnese uzkrājusi bagātīgu pieredzi, izskatot gan krimināllietas, gan administratīvo pārkāpumu lietas un izvērtējot sūdzības par piemērotajiem drošības līdzekļiem un sūdzības kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Rīgas apgabaltiesas kolektīva vārdā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pateicas tiesnesei Brigitai Būmeisterei par ieguldīto darbu.

Jurista kvalifikāciju Brigita Būmeistere ieguvusi 1992. gadā, absolvējot Latvijas Universitāti. Vēl studiju laikā strādājusi par juriskonsulti ražošanas apvienībā “Alfa”, bet pēc tam Tieslietu ministrijā – vispirms par galveno speciālisti kadru daļā, vēlāk Personāla nodaļas referentes amatā.

1994. gada 3. novembrī Latvijas Republikas Saeima iecēla Brigitu Būmeisteri par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi un pēc diviem gadiem apstiprināja šajā amatā.

2002. gada 20. jūnijā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Brigitu Būmeisteri par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, atbrīvojot no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.

2015. gadā tiesnese Brigita Būmeistere saņēma Tiesu administrācijas Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu.

Sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)