Dāvinājums Rīgas apgabaltiesas muzejam

2015.gada 17.jūlijā Rīgas apgabaltiesa no bijušā Rīgas apgabaltiesas tiesneša Voldemāra Zariņa kunga saņēma dāvinājumu - trīs grāmatas no Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesneša Pētera Ērgļa bibliotēkas.

Pirmā grāmata - Sodu likums ar komentāriem - izvilkumiem no Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumiem un ar alfabētisko un salīdzināmiem rādītājiem. Otrais izdevums. Sastādījuši Pauls Mincs – Latvijas Universitātes profesors un Jānis Lauva – Kodifikācijas departamenta sekretārs, Rīgā,1938.g. Valsts tipogrāfijas izdevums. Šis izdevums aptver Sodu likuma tekstu ar pārgrozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 1938.gada 31.augustam, un ar izvilkumiem no Latvijas Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumiem par laiku līdz 1938.gada 12.martam.

Otrā grāmata - Civīllikums (ar pielikumiem). Kodifikācijas nodaļas, 1937.gada izdevums. Šajā izdevumā uzņemts 1937.gada 28.janvārī pieņemtais Civīllikums, kura spēkā stāšanās laiku noteica sevišķs likums.

Trešā grāmata - Civīlprocesa likums. Kodifikācijas nodaļas, 1938.gada izdevums. Šajā izdevumā uzņemti visi attiecīgie likumdošanas un pārvaldības kārtībā izdotie akti, kas izsludināti līdz 1938.gada 31.janvārim. Šī likumgrāmata nosaukta par „Civīlprocesa likumu”, saskaņā ar Tieslietu ministrijas vēlēšanos.

Rīgas apgabaltiesas vārdā izsakām Voldemāram Zariņa kungam vissirsnīgāko pateicību par saņemto dāvinājumu tiesas muzejam.