Digitālie pierādījumi tieslietu sektorā

 Š.g. 4. un 5. martā ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros tika organizētas apmācības “Ievads par tiesību aktiem un praksi attiecībā uz elektroniskajiem pierādījumiem”.

Apmācības organizēja Tiesu administrācija un tajās piedalījās tiesneši, izmeklētāji, prokurori.

Apmācības vadīja zvērināts advokāts Stīvens Meisons, kas ir arī Anglijas un Velsas advokatūras ģenerālpadomes (General Council of the Bar of England and Wales) IT nodaļas līdzstrādnieks un doktors Kormeks Kelanans, kuram ir vairāk kā 30 gadu darba pieredze starptautisko datortīklu  jomā  un  20  gadu  pieredze  politikas  veidošanā  saistībā  ar  nelikumīgu  saturu  un kibernoziegumu aktivitātēm internetā.

Uzsākot mācības, to vadītājs Stīvens Meisons uzsvēra: “Elektroniskie pierādījumi aptver ik vienu tieslietu jomu un vairums juridisko problēmu ietver sevī kādu elektronisko pierādījumu elementu. Tiesnešiem, juristiem, advokātiem un tieslietu akadēmiķiem ir pienākums iepazīties ar šo tēmu, nodrošinot taisnīguma ievērošanu”.

Savukārt doktors Kormeks Kelanans uzsvēra: “Elektroniskie pierādījumi ir visur esoši. Lietojot plašo mobilo tehnoloģiju klāstu, mūsdienās cilvēki regulāri sazinās caur sociālajiem tīkliem, lieto e-pastu un citas virtuālās metodes, ko pārvalda starptautiskas organizācijas. Nav tādas cilvēka darbības jomas, kurās nebūtu saistības ar šo savienoto pasauli – tas arī nozīmē, ka nav tādas tieslietu jomas, kurās nebūtu elektronisko pierādījumu ietekmes”.

Apmācību laikā dalībnieki apguva elektronisko pierādījumu pamatus, kā arī ar tiem saistītos izaicinājumus. Izmeklētājiem bija unikāla iespēja apgūt izmeklēšanas analīzes rīkus un pārrunāt nesekmīgas analīzes sekas.

Savukārt tiesneši un prokurori papildināja savas zināšanas par digitālajiem pierādījumiem, šifrētajiem datiem un kriptovalūtām.

Ļoti būtiski ir organizēt šādas apmācības tieslietu sektora darbiniekiem, jo tā ir unikāla iespēja apgūt starptautisku pieredzi tepat Latvijā. Neizbēgami tuvojamies tiesu digitalizācijas laikmetam. Jau šobrīd esam uzsākuši e-lietas projektu, kas tiesās nodrošinās elektronisku lietu apriti. Tāpat Eiropas Komisijā iesniegts projekta pieteikums par elektronisko pierādījumu sistēmas ieviešanu Latvijā”, stāsta Tiesu administrācijas direktors E.Balševics.

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

Plašāka informācija:

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuad