Digitālo risinājumu ieviešana veicinājusi tiesu darba efektivitāti

Ceturtdien, 16.aprīlī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Tiesu administrācijas vadību, lai apspriestu īstenotos tiesu sistēmas modernizācijas pasākumus un plānotās prioritātes 2015.gadā.

    Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka, pateicoties moderno tehnoloģiju ieviešanai, būtiski ir uzlabojusies tiesu darbības efektivitāte. Ministrs atzinīgi novērtēja tiesu modernizācijas rezultātus, kas ļauj samazināt tiesvedības procesa izmaksas un lietu izskatīšanas termiņus. Tiesu modernizācijas rezultātā ir pilnveidota tiesu pieejamība sabiedrībai un palielinājusies informācijas rīku pieejamība tiesas procesa dalībniekiem.

    2015.gadā Tiesu administrācija ir plānojusi pilnveidot drošības risinājumus tiesās un ieviest tiesu iestāžu pakalpojumu elektronisko administrēšanu. Turpinot procesu elektronizāciju, tiek paredzēts elektroniskā vidē nodrošināt saziņu ar procesa dalībniekiem – prokuroriem, advokātiem, administratoriem, piemēram, tiesai nozīmējot lietas skatīšanas datumu un laiku. Jau šobrīd tiesvedības procesa elektronizācijas pasākumu rezultātā būtiski samazinājušies riski nepamatoti novilcināt tiesas procesu.

    Tiesu administrācija šobrīd apkalpo 32 rajonu (pilsētu) tiesas, 27 tiesu zemesgrāmatu nodaļas, 6 apgabaltiesas, kā arī Administratīvo rajona tiesu, tai skaitā 4 tiesu namus – kopumā 540 tiesnešus un 1 710 tiesu darbiniekus.

 

Papildu informācija:

Andris Vitenburgs

Tieslietu ministra preses sekretārs

Tālrunis: 67036759, 26599312

E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.