Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinīgi novērtējusi Latvijas tiesu darbu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa par pamatotu atzinusi Latvijas tiesu nolēmumus par apcietinājuma piemērošanu trim personām vairāk nekā divu gadu garumā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) atzinusi par nepamatotu trīs iesniedzēju sūdzību pret Latviju par, viņuprāt, pārmērīgi ilgu apcietinājuma piemērošanu.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vivita Freimane, uzsākot tiesas izmeklēšanu, par galveno argumentu sūdzības iesniedzēju turpmākajam apcietinājumam izvirzīja nepieciešamību kriminālprocesā netraucēti nopratināt cietušos un lieciniekus. Tiesnese secināja, ka lietā ir uzklausāmi papildus cietušie, kā arī apsūdzības un aizstāvības no jauna pieteiktie liecinieki, kuri nebija liecinājuši pirmstiesas izmeklēšanas laikā. ECT atzina, ka tiesa rīkojusies profesionāli, jo bija nepieciešams izslēgt jebkādu iespēju, ka liecinieki un cietušie varētu tikt ietekmēti pirms liecību sniegšanas tiesā.

Tāpat, vērtējot iesniedzēju bēgšanas risku, ECT atzīmēja, ka Latvijas tiesa nebija rīkojusies abstrakti, bet gan papildus noziegumu smagumam vērtējusi iesniedzēju personības, iepriekšējās sodāmības, saikni ar Latviju un citām valstīm. Viens no iesniedzējiem bija izcietis ilgstošu cietumsodu par narkotisko vielu aprites pārkāpumu un bija atbrīvots no ieslodzījuma tikai pirms sešiem mēnešiem, un jaunā nozieguma izdarīšanas laikā atradās probācijas uzraudzībā. Otrais iesniedzējs jau iepriekš bija mēģinājis izvairīties no soda izciešanas Latvijā. Viņam bija vairākas sodāmības par smagiem vardarbīgiem noziegumiem, taču viņš aizbēga uz ārzemēm, kur ilgstoši dzīvoja. Trešā iesniedzēja pēdējā sodāmība bija par mazāk smagu noziegumu, taču uzreiz pēc noziedzīgās grupas aizturēšanas viņš bija pārcēlies uz citu pilsētu, pārkāpjot probācijas uzraudzības nosacījumus, un izvairījies no iknedēļas reģistrēšanās policijas iecirknī.

ECT ieskatā šo apstākļu konstatēšana bija pietiekams pamats, lai Latvijas tiesa uzskatītu, ka pastāvēja risks sūdzības iesniedzējiem, atrodoties brīvībā, aizbēgt, tādējādi izvairoties no tiesas un soda. ECT norādīja, ka tiesa savos lēmumos bija būtiski izsvērusi visus tās rīcībā esošos materiālus, balstot savus lēmumus uz iesniedzēju individuālo situāciju, viņu personības vērtējumu, iepriekšējām sodāmībām un uzvedību raksturojošiem apstākļiem.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa: “Nacionālās tiesas veiktais vērtējums šajā lietā nebija nedz abstrakts, nedz formāls vai stereotipisks, tās sniegtais pamatojums apcietinājuma piemērošanai bija būtisks un pietiekams.”

Vivita Freimane, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese:

“Šis, kā arī tie ECT spriedumi un lēmumi, kuros mūsu valsts piederīgo sūdzības nav atzītas par pamatotām, ir kā liels paldies un laipns smaids mūsu tiesu sistēmai. Tiesu varas kā konstitucionāla varas orgāna uzvara! Lai gan mēs, tiesneši, nereti tiekam bārti, šis ir gadījums, kad katrs šajā lietā iesaistītais tiesnesis – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas izmeklēšanas tiesnese, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši – ir pelnījis atzinību.

Domāju, ka šajā lietā iestrādātās atziņas un principi parāda, ka esam uz pareizā ceļa tiesvedības gaitas organizēšanā. Tāpat arī atziņas, ka katra lieta ir ļoti individuāla un ar atšķirīgiem faktiskajiem apstākļiem, ka pat vairāk nekā 2 gadi apcietinājumā ir atbilstošs cilvēktiesību ierobežojums un samērīgs pret mūsu sabiedrības  interesēm.

ECT nolēmumos iestrādātie principi un attieksmes izvērtējums pret mūsu tiesu tiesnešu darbu veicinās tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Tie ir kā lakmuspapīri, pēc kuriem var noteikt, kādai vajadzētu būt Latvijas sabiedrības attieksmei pret tiesnešiem un ka tie jānovērtē ar labu vārdu, kā to ar savu lēmumu atzinusi ECT."

ECT secināja, ka gan pirmstiesas izmeklēšana, gan tiesas izmeklēšana kriminālprocesā tika pabeigta laikus, bez liekas aizkavēšanās, tiesas sēdes nozīmētas regulāri. 

Ņemot vērā, ka kriminālprocess bija sarežģīts, kā arī to, ka Latvijas tiesa bija paredzējusi visus iespējamos riskus, lai nenotiktu iztiesāšanas aizkavēšana, ECT uzskatīja, ka kriminālprocess pret iesniedzējiem tika iztiesāts ar lielu rūpību.

ECT noraidīja iesniedzēju sūdzību un nepieņēma to izskatīšanai. Lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Sūdzības iesniedzēji tika aizturēti un apcietināti aizdomās par sevišķi smaga, vardarbīga, pret personas drošību un brīvību vērsta nozieguma (par personas nolaupīšanu) izdarīšanu organizētā grupā.