Eiropas kolēģus iepazīstina ar Latvijas tiesu sistēmu

Lai gūtu pilnvērtīgu ieskatu Latvijas tiesu sistēmā, tiesneši un prokurori no deviņām ES dalībvalstīm pieredzes apmaiņas nolūkos pašlaik apmeklē tiesu sistēmai piederīgas iestādes Latvijā. Latvijas Tiesnešu mācību centrs ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu to nodrošina EJTN (European Judicial Training Network Short-term Exchange Programme) apmaiņas programmas ietvaros. Tiesnešiem un prokuroriem tā ir iespēja doties vienu līdz divu nedēļu ilgās apmaiņas vizītēs uz kādu no ES dalībvalstīm, lai apmeklētu valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī tiesas.

Rīgas apgabaltiesas apmeklējuma laikā trešdien 5. jūnijā programmas dalībnieki iepazinās ar tās darbību un vietu Latvijas tiesu sistēmā, kā arī notikušās diskusijas laikā pārrunāja normatīvā regulējuma atšķirības un tiesu darba organizāciju. Ar Latvijas tiesu sistēmu kolēģus iepazīstināja Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Stuberovska, kurai septembrī šīs programmas ietvaros plānots Austrijas tieslietu nozares iestāžu apmeklējums. Dalībnieki tika informēti par apelācijas instances tiesnešu noslodzi un tiesas darba rādītājiem, kā arī civillietu nodošanu citām tiesām Latvijā ātrākai izskatīšanai.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīdze Rita Kauliņa raksturoja Rīgas apgabaltiesas lomu Latvijas tiesu sistēmas vēsturē, atbildēja uz viesu jautājumiem un vadīja ekskursiju pa tiesas ēku. Viesiem tika nodrošināta iespēja apmeklēt atklātu tiesas sēdi un tiesas muzeju.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; tālr. +371 67088261, mob.tālr. 25713271)