Ekonomisko lietu tiesas tiesneši pilnveido zināšanas

Lai sagatavotu jaunos tiesnešus darbam Ekonomisko lietu tiesā, papildinātu zināšanas un pilnveidotu prasmes, kas augsti kvalificētus juristus veido par profesionāliem ekonomisko lietu tiesnešiem, šodien sākās mācības Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesnešiem. 

Latvijas Tiesnešu mācību centrā notika pirmais attālinātais seminārs, kura mērķis ir sagatavoties intensīvam mācību procesam uzsākot pildīt tiesneša amata pienākumus, kā arī saliedēt komandu turpmākajām mācībām un darbam. 

Kvalitatīvs mācību process palīdzēs jaunajiem tiesnešiem uzsākt darbu tiesā, patstāvīgi veikt savus tiešos pienākumus un pārliecināti risināt ētikas jautājumus, kā arī veicinās tālākizglītības nozīmi turpmākajā tiesneša karjerā. Jauno tiesnešu mācību programmas ir būtiskas un nepieciešamas, lai sniegtu tiesneša darbam vajadzīgās pamata zināšanas un prasmes. Turpmāko tiesneša karjeru un profesionālo pilnveidi ietekmēs arī sākotnējā jauno tiesnešu mācību un sagatavošanas kvalitāte. Mācību programmas saturs balstīts uz 8 tiesneša darba pīlāriem: - pārzināt normatīvos aktus un lietas materiālus; būt taisnīgam; izprast savu lomu; būt kompetentam tiesas zālē; būt neitrālam; būt drosmīgam; apzināties savus pieņēmumus un stereotipus; veidot un vairot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Vēlot jaunajiem tiesnešiem veiksmīgu mācību procesu un darba uzsākšanu specializētajā tiesā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns akcentēja, ka, sākot ceļu uz Ekonomisko lietu tiesas attīstību, noteikti jādomā par tiesas atvērtību sabiedrībai, profesionālu rīcību, stratēģisku domāšanu un plānošanu. Lai cilvēki droši varētu iet uz tiesu, uzsvēra ministrs.

J.Bordāns: “Aiz jums stāv liels spēks – visa Latvijas godīgā sabiedrība, visi profesionāļi, kuri saredz Latviju kā tiesisku valsti un kuriem nepieciešama godīga tiesa un kvalitatīvi spriedumi. Acīmredzot, bija jāpaiet zināmam laikam, lai sabiedrībā notiktu nozīmīgi pagrieziena punkti. Kritiskie pavērsieni ir notikuši. Viens no tiem - Ekonomisko lietu tiesas izveide. Man nav šaubu, ka atlasē izraudzītie tiesneša amata kandidāti ir augsti kvalificēti profesionāļi. Novēlu līdera īpašību attīstīšanu - tas ir nepieciešams tiesu sistēmai un tieši tiesneša darbā. Novēlu būt drosmīgiem, jo tā ir viena no līdera spilgtākajām īpašībām!” 

Par tiesneša lomu un izaicinājumiem 21.gadsimtā uzstājās Tieslietu padomes priekšsēdētājs un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, kurš aicināja ELT tiesnešus vienmēr paturēt prātā jautājumu, kā tiesneša darbs ietekmēs sabiedrību un valsti kopumā. Vadoties no savas pieredzes un novērojumiem, A.Strupišs analizēja, kādas prasības ir mūsdienu tiesnesim, akcentēja galvenos klupšanas akmeņus, piemēram, aicināja precīzi plānot un organizēt darbu, ņemot vērā lietas izskatīšanas termiņus, ievērot tiesneša ētikas normas gan tiesas zālē, gan ārpus tās. 

Aigars Strupišs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs: “Šobrīd mainās sabiedrības prasības gan pret valsti, gan tiesu sistēmu. Strādājot tiesas zālē, esiet godīgi un neatkarīgi, nepakļaujieties kādam spiedienam no malas, bet balstieties uz likumisko, esiet emocionāli inteliģenti un pret ikvienu lietas dalībnieku izturieties ar cieņu.”

Mācībās tiesneši apgūs tiesas sēdes vadīšanas prasmes, notiks procesa izspēle, kuras laikā pārrunās procesuālās normas un tiesneša lomu tiesas procesā, nolēmumu sagatavošanas argumentāciju. Mācību ietvaros tiks apzinātas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas kvalifikācijas problēmas un koruptīvi noziegumi, ekspertīzes noteikšana ekonomiska rakstura lietās. Tiesneši tiks apmācīti strādāt ar tiesu informācijas sistēmu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu datubāzi, lietu un termiņu pārvaldību. ELT tiesnešiem paredzēta tikšanās ar tiesnešiem, lai pārrunātu tiesnešu darba aktualitātes un izaicinājumus sākot strādāt tiesā. Paredzēta mācību vizīte Augstākajā tiesā, Satversmes tiesā, Valsts tiesu ekspertīžu birojā, Finanšu izlūkošanas dienestā, Ģenerālprokuratūrā, pie Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, pievēršot uzmanību aspektiem, kas tiesnesim jāņem vērā, lai lietu nevirzītu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

 ELT tiesnešu mācību programmu īsteno Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar pieredzējušiem tiesnešiem un dažādu nozaru vadošajiem profesionāļiem.