Ēnu diena Kurzemes apgabaltiesā

Kurzemes apgabaltiesā tāpat kā visā Latvijā 14.februārī norisinājās Ēnu diena. Tiesu apmeklēja trīs vidusskolnieces, kurām bija iespēja vērot tiesas darbinieku un tiesnešu darba ikdienu.

Plašākam priekšstatam tiesas pārstāvji sniedza jaunietēm vispārīgu informāciju par tiesu sistēmu, detalizētāk iepazīstinot ar Kurzemes apgabaltiesas darbu, kā arī tiesnešu un darbinieku amata prasībām un pienākumiem. Jaunietēm bija iespēja vērot arī vairāku civillietu iztiesāšanas procesu, uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī individuāli aprunāties ar tiesnešiem, lai noskaidrotu viņu darba specifiku.

Kurzemes apgabaltiesa labprāt iesaistās Ēnu dienas pasākumos un atbalsta tās mērķi - rosināt jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā.

 

 

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas komunikators

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv