Gadu no gada pieaug videokonferenču izmantošana Rīgas apgabaltiesā

Kopš 2014. gada, kad sākta aktīva videokonferenču izmantošana Latvijas tiesās, lai nodrošinātu lieciniekiem un lietas dalībniekiem audiovizuālu saikni ar zāli, kurā notiek tiesas sēde, to skaits Rīgas apgabaltiesā pieaug ar katru gadu. Pavisam Rīgas apgabaltiesā izskatāmajās lietās pērn videokonferences režīmā notika 154 tiesas sēdes, bet papildus 323 videokonferences Rīgas apgabaltiesa nodrošināja civillietās, kas tiek izskatītas citās Latvijas tiesās.

Pagājušā gada laikā Rīgas apgabaltiesa civillietās kopumā nodrošināja 335 saslēgšanās videokonferences režīmā, un visvairāk (97) tās notika ar Vidzemes apgabaltiesu. Arī citas apgabaltiesas arvien aktīvāk izmanto videokonferences civillietās. Zemgales apgabaltiesai pērn bija turpat divas reizes vairāk videokonferenču no Rīgas apgabaltiesas (59), nekā gadu iepriekš (30). Vairāk nekā 2017. gadā (73) Rīgas apgabaltiesā ir bijis saslēgšanos ar Latgales apgabaltiesu – 78 reizes. Gandrīz tikpat daudz videokonferenču Rīgas apgabaltiesā pērn ir notikušas ar Kurzemes apgabaltiesu – 73. Turklāt arī šogad ar Kurzemes apgabaltiesu jau notikušas vai ieplānotas vēl 17 videokonferences, 33 – ar Vidzemes, 13 – ar Latgales, bet astoņas videokonferences 2019. gadā līdz šim notikušas vai pašlaik saskaņotas ar Zemgales apgabaltiesu.

Papildus attālinātam apelācijas instances darba nodrošinājumam iepriekšējā gada laikā Rīgas apgabaltiesā civillietās 16 reizes organizētas pirmās instances tiesu pieteiktas videokonferences.

Videokonferences aktīvi izmanto arī kriminālprocesā

Statistika rāda, ka Rīgas apgabaltiesā videokonferences visbiežāk tiek izmantotas civilprocesā, bet likums paredz šādu tehnisko līdzekļu izmantošanu arī  kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietās. Arī kriminālprocesā salīdzinot ar 2017. gadu, kad Rīgas apgabaltiesā izskatāmajās krimināllietās notika 50 videokonferences, 2018. gadā ir pieaugums. Saslēgšanās videokonferences režīmā pērn Rīgas apgabaltiesā izskatāmajās krimināllietās notikusi 66 tiesas sēdēs apelācijas instancē.

Rīgas apgabaltiesas vadītāja Daiga Vilsone uzsver: “Pateicamies Tiesu administrācijai, kas Šveices projekta finansējuma ietvaros ar videokonferences iekārtām ir aprīkojusi visas Latvijas tiesas, taču rajona tiesās tehnoloģisko iekārtu pieejamība joprojām nav pietiekama. Tehniskajam aprīkojumam ir jāspēj nodrošināt lietas dalībniekam iespēju redzēt un dzirdēt to, kas notiek tiesas zālē, savukārt tiesai ir jāspēj redzēt un dzirdēt lietas dalībniekus. Likums noteic, ka jebkurā procesā ir jābūt nodrošinātām personas tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tas sevī ietver lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, personai nodrošinātas procesuālās tiesības, kuras ir jāvar realizēt arī ar videokonferences starpniecību, un personai ir jāvar tikt uzklausītai,” atzīmē D. Vilsone

Videokonferenču izmantošanu Rīgas apgabaltiesā ievērojami palielināja procesuālo normu ieviešana, kas no 2014. gada paredz iespēju civillietu nodot izskatīšanai citā tiesā, lai nodrošinātu lietas ātrāku izskatīšanu.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; 25713271)