Horvātijas delegācija iepazīstas ar Latvijas tieslietu sistēmu

Šonedēļ Latvijā viesojas Horvātijas Tieslietu ministrijas un tiesu pārstāvji. Vizīte tiek organizēta Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” ietvaros.

Laikā līdz 28.martam Horvātijas delegācija apmeklēs vairākas Latvijas tieslietu sistēmas institūcijas - Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas tiesnešu mācību centru. Lai sniegtu ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un tiesu darba organizēšanā, vizītes laikā plānots apmeklēt Rīgas apgabaltiesu, Administratīvo apgabaltiesu, Latgales apgabaltiesu un Kurzemes rajona tiesu.

Horvātijas kolēģi tiks iepazīstināti ar Latvijas tieslietu un tiesu sistēmas struktūru, Augstākās tiesas darbu, kā arī Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām.

Tāpat vizītes laikā tiks prezentēti Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” rezultāti, kā arī Latvijas tiesu informatīvās sistēmas un datu izplatīšanas sistēmas darbība.

Projektā „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” Latvijas Tieslietu ministrija ir atbildīga par Horvātijas tiesu sadarbības veicināšanu civillietās, krimināllietās un komerclietās.

Avots: Tieslietu ministrija