Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas norisi

Laika posmā no 2019.gada 26.novembra līdz 2019.gada 10.decembrim turpinājās tiesas debates, kurās savas aizstāvības runas teica vēl 7 (septiņi) apsūdzēto personu aizstāvji un 5 (pieci) juridisko personu aizstāvji.

Pēc tiesas debatēm procesa dalībieki informēja tiesu par savu vēlmi īstenot tiesības uz repliku, kuras procesuālā būtība izpaužas tiesas debašu dalībnieka iespējā īsā izteikumā paust reakciju uz pārējo tiesas debašu dalībnieku runām, par kurām vēl nav bijis iespējas izteikties.

Valsts apsūdzības uzturētāji norādīja iemeslus, kas viņiem liedza teikt repliku konkrētajā brīdī - 2019.gada 10.decembra tiesas sēdē, un nepieciešamo laiku, lai sagatavotos replikām. Tādējādi tiesa, nodrošinot tiesas debašu dalībnieku procesuālo tiesību īstenošanas iespēju, izvērtēja valsts apsūdzības uzturētāju norādītos iemeslus tam, kādēļ viņiem nav iespējams īstenot tiesības uz repliku konkrētajā brīdī, un atzina tos par pamatotiem.

Līdz ar to tiesa pasludināja lietā pārtraukumu līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.10.00, dodot valsts apsūdzības uzturētājiem un pārējiem procesa dalībniekiem, ja tas ir nepieciešams, laiku sagatavoties replikām.