Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 13.aprīlī

Informējam, ka tiesas sēdē tika turpināta tiesas izmeklēšana, kuras laikā prokurori īsi izklāstīja 9 (deviņu) apsūdzību būtību, un tiesa uzsāka pierādījumu pārbaudi, noklausoties 2 (divu) cietušo personu liecības. Tiesa pasludināja pārtraukumu līdz 2016.gada 19.aprīlim, plkst.10.00.

Ņemot vērā to, ka tiesas sēdes laikā un pēc tiesas sēdes radās pārpratumi par kārtību tiesas sēdē un citu personu tiesībām, kuras nav tiesas darbinieki, fiksēt tiesas gaitu, atgādinām par Kriminālprocesa likuma 471.pantā noteikto kārtību tiesas sēdē, proti, tiesai ienākot tiesas sēžu zālē un aizejot no tās, tiesas sēžu zālē klātesošās personas pieceļas, tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu tiesas sēžu zālē klātesošās personas noklausās, stāvot kājās, tiesas sēdē klātesošās personas uzvedas tā, lai netraucētu tiesas sēdes gaitu, tiesas sēdē klātesošās personas bez ierunām pakļaujas tiesas sēdes priekšsēdētāja norādījumiem, tiesas lēmumiem un tiesas kārtībnieka prasībām, personai, kura traucē kārtību tiesas sēžu zālē, var piemērot procesuālās sankcijas, vai to var saukt pie likumā noteiktās atbildības par necieņu pret tiesu, kārtību tiesas sēžu zālē nodrošina tiesas kārtībnieks, kuram tiesas sēdēs priekšsēdētāja rīkojumi ir obligāti, kā arī par iepriekš tiesas pieņemto lēmumu – aizliegt turpmāk fiksēt tiesas gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem (t.sk. translēt tiesas gaitu internetvietnēs onlainā (tiešraidē), tiesas gaitu fiksēt  internetvietnē  teksta tiešraidē).

Vēršam uzmanību, ka klātesošo personu pārvietošanās (t.sk. ienākšana un/vai iziešana no tiesas sēdes zāles) tiesas sēdes laikā nav pieļaujama, iekams tiesa nav pasludinājusi pārtraukumu (īpašos gadījumos pēc lietas dalībnieka lūguma), jo tas traucē tiesas un lietas dalībnieku darbu, piedaloties krimināllietas iztiesāšanā. Citas personas, kuras nav tiesas darbinieki, var fiksēt tiesas gaitu, neizmantojot tehniskos līdzekļus.

Informācija par krimināllietā nozīmētajām sēdēm

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.