Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā

2018.gada 27.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts. 

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 6.martā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.