Informatīvs materiāls par tiesu reformu Latgales reģionā

2016.gada 12.janvārī Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz Latgales tiesu apgabala rajonu (pilsētu) tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju no 2016.gada 1.februāra.

Ar š.g. 1.februāri Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas tiks apvienotas, izveidojot divas lielas tiesas. Turpmāk Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Tiesu reorganizācija nozīmē tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizatoriskā līmenī. Līdz ar to pēc reformas tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās tiesu un zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietās.

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas informatīvo materiālu par reformas mērķiem un būtību, un tās ieviešanu Latgales reģionā. Materiālā iekļauta informācija arī par biežāk uzdotajiem jautājumiem. Tāpat aicinām iepazīties ar infografiku, kurā vizuāli attēlota reformas ieviešana.

Informatīvs materiāls par tiesu reformu Latgales reģionā

Infografika par tiesu reformu Latgales reģionā